Faksiongelmat

Fakseja ei voida lähettää tai välittää.

Fakseja ei voida lähettää

Soita laitteesta vastaanottajan faksiin ja tarkista, ettei puhelinlinjaa ole yhdistetty väärään paikkaan.
Puhelinlinjan valintaääntä ei kuulu
Modulaarista johtoa (faksin puhelinlinjaa) ei ole kytketty tai se on kytketty väärään paikkaan. Tarkista modulaarinen johto ja kytke ase oikeaan paikkaan.
Osat ja niiden toiminnot
Ääniohjaus kuuluu tai laitetta ei voida yhdistää vastaanottajan faksilaitteeseen (faksin ääni ei kuulu)
Vika voi olla toisessa osapuolessa tai palveluntarjoajassa. Ota yhteys toiseen osapuoleen.

Fakseja ei voi välittää

Tarkista osoitekirjaan tai pikavalintapainikkeeseen tallennettu välitysvastaanottaja ja muuta se, jos se on virheellinen.
Osoitekirjaan tallennettujen vastaanottajien muokkaaminen
Pikavalintapainikkeisiin tallennettujen vastaanottajien muokkaaminen

Käytössä on optinen linja tai IP-puhelinlinja

Yhteysvirheitä voi aiheutua linjan laadusta johtuen. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta. Voit vähentää yhteysvirheitä laskemalla siirtonopeutta kohdassa  (Asetukset/Tallennus) <Lähetyksen aloitusnopeus>. Voit myös asettaa lähetysnopeuden kullekin vastaanottajalle osoitekirjan tai pikavalintapainikkeiden asetuksissa.
<Lähetyksen aloitusnopeus>
Vastaanottajien tallentaminen osoitekirjaan
Voit myös käyttää asetusta <Säädä nopeus automaattisesti käytettäessä VoIP:tä> tiedonsiirtonopeuden rajoittamiseen virheiden vähentämiseksi.
<Säädä nopeus automaattisesti käytettäessä VoIP:tä>

Fakseja ei voi vastaanottaa.

Onko laitteessa riittävästi vapaata muistia?

Poista tarpeettomat asiakirjat laitteen muistista.
Vastaanotettujen asiakirjojen tallentaminen laitteeseen (Muistivastaanotto)

Tarkista #-merkin perässä oleva numero ja katso siihen liittyvä ratkaisu.

Jos faksin vastaanotto tai lähetys epäonnistuu, kosketusnäytössä tai yhteyden hallintaraportissa näkyy numero (virhekoodi) #-merkin perässä. Voit katsoa tarvittavat ratkaisut virhekoodin perusteella.
Kunkin virhekoodin korjaustoimet
6RFH-0KF