Afwerken met het nietapparaat

U kunt elke kopie inbinden met het nietapparaat na een gesorteerde of gegroepeerde uitvoer.
1
Plaats het origineel. Originelen plaatsen
2
Druk op <Kopie>. Het scherm <Home>
3
Druk op <Opties> op het scherm met basisfuncties voor kopiëren. Scherm met basisfuncties voor kopiëren
4
Druk op <Afwerken>.
5
Druk op <Nieten + Sorteren> of <Nieten + Groeperen>  <Volgende>.
<Nieten> wordt alleen weergegeven wanneer u een PDF-bestand afdrukt met <Toegang opgeslagen bestanden>.
6
Selecteer de nietpositie.
Afhankelijk van de afwerkingsfunctie is een finisher wellicht vereist. Finisher (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III)
Afhankelijk van het papiertype kunt u geen afwerkingsfuncties gebruiken. Technische gegevens hardware
U kunt de procedure opgeven die moet worden uitgevoerd wanneer er te veel vellen samen moeten worden geniet. <Actie bij te veel vellen om te nieten>
Bij het configureren van instellingen in <Toegang opgeslagen bestanden>
De finishingfunctie kan alleen worden gebruikt wanneer u een PDF/XPS-bestand of een bestand dat in de postbus is opgeslagen, afdrukt.
6RFJ-04E