Andere problemen

Kan niet op knoppen drukken of items selecteren, of items worden niet weergegeven.

Sommige instellingen kunnen alleen worden gebruikt door de beheerder. Ze kunnen niet worden gebruikt door algemene gebruikers.
Instellingen/Registratie
De systeembeheerder beperkt de functies die algemene gebruikers kunnen gebruiken om onbevoegde toegang te voorkomen, en beperkt het gebruik van functies.
De functies die kunnen worden gebruikt met gebruikersverificatie, worden beheerd door de beheerder. Deze functies kunnen worden gebruikt door aan te melden met een ID met toegangsbevoegdheden.
Aanmelden bij de machine
Functies kunnen niet worden gebruikt omdat de optionele apparatuur of systeemopties die ervoor nodig zijn, niet zijn geïnstalleerd.
De weergegeven knoppen op het scherm zijn gewijzigd. Druk op  of  onder aan het scherm om de weergave te wijzigen of druk op <Opties> en zoek naar de gewenste knop. Druk voor knoppen op het scherm met basisfuncties op <Opties> en zoek de gewenste knop.
Het <Home>-scherm aanpassen
Het scherm met basisfuncties aanpassen
De instellingen worden beheerd met beveiligingsbeleidsinstellingen. Als u de instellingen wilt wijzigen, moet u zich met beheerdersbevoegdheden aanmelden bij de Remote UI (UI op afstand).
Configureren van instellingen voor het beveiligingsbeleid

Sommige instellingen die zijn geïmporteerd uit een ander apparaat, worden niet toegepast.

Als een beveiligingsbeleid is ingesteld, kunnen geen instellingen worden geïmporteerd die het beveiligingsbeleid overtreden.

Logboekbestanden bevatten vreemde tekens.

Bij het openen van CSV-bestanden met Microsoft Excel kan de inhoud mogelijk niet worden herkend als tekenstrings en kan het resultaat mogelijk vervormd zijn. Als dit gebeurt, opent u de bestanden met een CSV-bestandseditor of teksteditor.

Logboekevenementen worden niet geregistreerd, ook al is verzameling van logboeken gestart.

Resultaten worden mogelijk niet weergegeven in een logboekbestand als het onmiddellijk wordt opgehaald nadat logboekverzameling is gestart. Aangezien het enige tijd duurt om logboeken te verzamelen, kunt u het logboekbestand opnieuw ophalen nadat u even hebt gewacht.

De instelling voor lange originelen wordt niet weergegeven.

U kunt lange originelen gebruiken door de machine-instellingen te wijzigen. Neem voor meer informatie contact op met een erkende Canon-dealer bij u in de buurt.

De instelling voor papier van K-formaat wordt niet weergegeven.

U kunt papier van K-formaat gebruiken door de instellingen van de machine te wijzigen. Neem voor meer informatie contact op met een erkende Canon-dealer bij u in de buurt.

De Geavanceerde ruimte is via SMB open voor publiek, maar er kan geen verbinding worden gemaakt.

Controleer de SMB-verificatie-instellingen voor de SMB server en verificatiebeheer voor de Geavanceerde ruimte.
SMB-instellingen doorvoeren
De Geavanceerde ruimte instellen op openbaar
Voor informatie over de SMB-server en verificatie-instellingen voor de Geavanceerde ruimte raadpleegt u de volgende tabel:
 (Instellingen/Registratie)
Verificatie
Voorkeuren → Netwerk → TCP/IP-instellingen → Instellingen SMB-server
Functie-instellingen → Opslaan/Toegang bestanden → Instellingen Geavanc. ruimte → Authentificatiebeheer
Log in met het touch paneldisplay
Log in met de clientcomputer
Gebruik SMB-server
Gebruik SMB-authentificatie
Aan
Aan
Aan
Vereist
Vereist
Aan
Uit
Aan
Vereist
Geen toegang
Aan
Uit
Uit
Niet vereist
Niet vereist
Aan
Aan
Uit
Niet vereist
Vereist

De Geavanceerde ruimte is via WebDAV open voor publiek, maar er kan geen verbinding worden gemaakt via WebDAV.

Controleer de Aan/Uit instelling voor de WebDAV-server, het verificatiebeheer voor de Geavanceerde ruimte en het verificatietype voor de WebDAV-server.
WebDAV-instellingen doorvoeren
De Geavanceerde ruimte instellen op openbaar
Voor informatie over de WebDAV-server en verificatie-instellingen voor de Geavanceerde ruimte raadpleegt u de volgende tabel:
 (Instellingen/Registratie)
Verificatie
Voorkeuren → Netwerk → TCP/IP-instellingen → Gebruik WebDAV server
Functie-instellingen→ Opslaan/Toegang bestanden → Instellingen Geavanc. ruimte
Log in met het touch paneldisplay
Log in met de clientcomputer
Authentificatiebeheer
Instellingen WebDAV server→ Type authentificatie
Aan
Aan
Basis
Vereist
Vereist
Aan
Aan
Uit
Vereist
Geen toegang
Aan
Uit
Basis
Niet vereist
Niet vereist
Aan
Uit
Uit
Niet vereist
Niet vereist
6RFJ-0KR