I-fakside vastuvõtmine

Kui saabub I-faks

I-faksi saabumisel vilgub juhtpaneelil andmete märgutuli. Kui I-faks on täielikult vastu võetud, prinditakse dokument automaatselt ja märgutuli kustub.
Vastuvõtu tühistamiseks valige <Olekumonitor> <VV-töö> valige dokument vahekaardil <Vastuvõtutööde olek> <Kustuta> <Jah>.

I-fakside käsitsi vastuvõtmine

Kui soovite enne I-fakside automaatset vastuvõtmist luua serveriga ühenduse või soovite seadet konfigureerida nii, et see ei võtaks I-fakse automaatselt vastu, kasutage I-fakside käsitsi vastuvõtmiseks allpool kirjeldatud meetodit. Kui serveris on dokument, hakatakse seda printima.
<Olekumonitor>  <VV-töö> <I-faksi VV kontr.>

Väljaprindi paber

Sõltumata vastuvõetud dokumendi suurusest prinditakse vastuvõetud I-faksid suuruses mis on määratud üksuses <Vastuvõtmise prindisuurus>. <Vastuvõtmise prindisuurus>
Kui jaotises <Vastuvõtmise prindisuurus> määratud formaadis paberit ei ole paberisahtlisse asetatud, siis kuvatakse tõrketeade <Paberit pole>. Lisateavet leiate veebijuhendi saidilt teemast „Tõrkeotsing (FAQ)“.
Kui soovite printida vastuvõetud dokumendid mõlemale paberiküljele <Prindi mõlemale küljele>
Kui soovite printimist jätkata isegi madala tooneritaseme korral, toimige järgmiselt: <Jätka print. tühja kassetiga>
60KK-054