Skannitud dokumentide oleku ja logi kontrollimine

Seadmest otse saadetud skannitud dokumentide olekut ja logi on võimalik vaadata.
Kui seade <Kuva tööde logi> väärtuseks on määratud <Väljas>, ei saa te saadetud dokumentide logisid vaadata. <Kuva tööde logi>
1
Valige <Olekumonitor>.
2
Valige <Saatmistöö>.
3
Uurige saadetud dokumentide olekuid ja logisid.
Saadetud dokumentide oleku vaatamine
1
Valige vahelehel <Saatmistöö olek> dokument, mille olekut soovite kontrollida.
Kuvatakse üksikasjalik teave dokumendi kohta.
Kui määrasite mitu sihtkohta, kuvatakse määratud sihtkohtade arv. Määratud mitme sihtkoha andmete kontrollimiseks puudutage käsku <Sihtkoht>.
Saadetud dokumentide logide vaatamine
1
Valige vahelehel <Saatmistööde logi> dokument, mille logi soovite kontrollida.
<OK> kuvatakse siis, kui dokumendi saatmine õnnestus, ja <Tõrge> kuvatakse siis, kui dokumendi saatmine nurjus tühistamise või tõrke tõttu.
Kuvatakse üksikasjalik teave dokumendi kohta.
Kui oleku <Tõrge> puhul kuvatakse kolmekohaline number
See number tähistab tõrkekoodi. Lisateavet leiate veebijuhendi saidilt teemast „Tõrkeotsing (FAQ)“.
Saadetud dokumendi sihtkoha salvestamine aadressiraamatusse
Kui saadetud dokumendi sihtkoht ei ole aadressiraamatusse salvestatud, saate selle sihtkoha salvestada aadressiraamatusse, valides üksikasjade kuval <Reg. aadressiraam.>.
60KK-05U