<Turvaseaded>

Kõik autentimisfunktsiooni ja krüptimise seaded on esitatud koos kirjeldustega. Vaikeseaded on tähistatud ristiga ().

<Autentimis-/parooliseaded>

Saate jõustada autentimisfunktsiooni turbe.
<Autentimisfunktsiooni seaded>
Saate konfigureerida kasutaja autentimise turbefunktsioonid.
<Blokeering>
Saate määrata, kas kasutaja autentimise nurjumise korral keelatakse (blokeeritakse) kasutajal ajutiselt seadmesse sisselogimine. Kui valitud on <Sees>, määrake, mitu korda järjest võib sisselogimine nurjuda, enne kui blokeering aktiveeritakse. Samuti määrake aeg, mis peab mööduma, enne kui kasutaja saab pärast blokeeringut uuesti sisse logida.
<Blokeeringu lubamine>
<Väljas>
<Sees>
<Blokeerimislävi>
1 kuni 10 (kord(a))
<Blokeerimisperiood>
1 kuni 60 (min)
Seda valikut ei rakendata osakonna ID-ga sisselogimise korral.

<Krüptimisseaded>

Saate konfigureerida nõrga krüptimise keelamise seade või nõrga krüptimise kasutamise võtme ja serdi.
<Keela nõrga krüptimise kasut.>
<Väljas>
<Sees>
<Keela nõrga krüpt. võti/sert>
<Väljas>
<Sees>

<Kontrolli süsteemi käivitamisel>

Kui seade käivitub või kui käivitatakse rakendus (Application Librarys (Rakenduste teek)), siis kontrollitakse, et süsteem või rakendus ei oleks rikutud. Kui tuvastatakse rikkumine, lülitub seade püsivara värskendamise ootele. Sel juhul teostage arvuti kaudu püsivara värskendus. Püsivara uuendamine
<Väljas>
<Sees>
Kui midagi ei kuvata ka mõne aja möödumisel, võib süsteemi taastamine olla võimatu. Sellisel juhul pöörduge kohaliku Canoni volitatud edasimüüja või Canoni klienditoe poole.
Kui on rikutud rakendus, mis on installitud pärast seadme tehasest väljasaatmist, tuleb see seadmesse uuesti installida.
60KK-09F