Почистване на подаващото устройство

Полепналата върху ролките във вътрешността на подаващото устройство или върху зоната за сканиране на подадени документи домашна или графитна прах може да предизвика замазване на разпечатките. Ако това се случи или често засяда хартия, почистете подаващото устройство. Ако проблемът не се разреши чрез почистване на подаващото устройство, изпълнете автоматично почистване на подаващото устройство.

Почистване на подаващото устройство

1
Изключете захранването на устройството и извадете щепсела му от контакта.
При изключване на принтера се изтриват всички данни, изчакващи в опашката за печат. Документите, които са получени и съхранени в паметта, документите, които изчакват да бъдат изпратени, и отчетите, които се отпечатват автоматично след изпращане или получаване на факс документи, не се изтриват.
2
Отворете тавата за подаване на оригинали.
3
Отворете капака на подаващото устройство.
4
Забършете ролките в подаващото устройство.
Забършете ролките с навлажнена с вода и изцедена кърпа. След това забършете със суха кърпа.
Ако ролките и прилежащите им участъци са силно замърсени, ги почистете. За целта намокрете кърпа с вода, изстискайте я добре, след което забършете замърсените участъци. След това забършете участъците с мека и суха кърпа.
5
Затворете капака на подаващо устройство и тавата за подаване на оригинали.
6
Отворете подаващото устройство.
7
Забършете зоната за сканиране на подадени документи.
Забършете с навлажнена с вода и изцедена кърпа, след което забършете със суха кърпа.
8
Изчакайте почистената зона да изсъхне напълно.
9
Затворете внимателно подаващото устройство.
10
Включете отново щепсела в контакта и включете захранването на устройството.

Автоматично почистване на подаващото устройство

Функцията за автоматично почистване на подаващо устройство използва хартията, която е заредена в него. Преди да стартирате автоматичното почистване, поставете в подаващото устройство 10 листа хартия с формат A4 или US Letter. Поставяне на оригинали
 
1
Изберете <Меню> в екрана Начало. Екран Начало
2
Изберете <Настройване/Поддръжка>  <Поддръжка>.
3
Изберете <Почистване на подаващото устройство>.
4
Изберете <Старт>.
Почистването стартира. Когато се изведе съобщение за край на почистването, натиснете , за да се върнете към екрана Начало.
60R7-09R