Почистване на фиксиращия модул

Върху фиксиращия модул в устройството може да полепнат нечистотии и да предизвикат появата на черни ивици върху разпечатките. За да почистите фиксиращия модул, изпълнете процедурата по-долу. Обърнете внимание, че не можете да почиствате фиксиращия модул, докато има документи, които изчакват да бъдат отпечатани от устройството. За да почистите фиксиращия модул, е необходима обикновена хартия с формат A4 или Letter. Поставете хартията в касетата за хартия или многофункционалната тава, преди да изпълните процедурата по-долу. Зареждане на хартия
При почистването се изразходва тонер от касетата. Предварително се уверете, че остава достатъчно тонер в касетата. Проверка на оставащото количество консумативи
1
Изберете <Меню> в екрана Начало. Екран Начало
2
Изберете <Настройване/Поддръжка>  <Поддръжка>.
3
Изберете <Почистване на фиксиращ модул>.
4
Проверете дали хартия с показания на екрана тип и формат е заредена в устройството и изберете <ОК>.
5
Изберете <Старт>.
Почистването стартира. Когато се изведе съобщение за край на почистването, натиснете , за да се върнете към екрана Начало.
60R7-09S