Проверка на оставащото количество консумативи

Проверявайте оставащото количество тонер в касетите чрез долната процедура. Особено важно е да проверявате дали трябва да подготвите нова тонер касета, преди да започнете да отпечатвате задачи с голям обем.
<Статус монит.>  <Информация за устройството>  <Информация за касетите>   Проверете оставащото количество тонер в касетите  
Показваното количество тонер в касетите следва да се използва само за справка и е възможно да се различава от действителното оставащо количество.
60R7-09W