Настройване на прокси

Прокси (или HTTP прокси сървър) е компютър или софтуер, който действа като посредник на HTTP комуникацията между други устройства, особено при комуникация с ресурси извън мрежата, като например при разглеждане с уеб сайтове. Клиентските устройства се свързват към външна мрежа чрез прокси сървър и не комуникират директно с ресурсите отвън. Задаването на прокси сървър не само улеснява управлението на трафика между вътрешни и външни мрежи, но също така забранява неупълномощения достъп и укрепва антивирусната защита за по-голяма сигурност. Когато печатате по интернет с помощта на Google Cloud Print, можете да подобрите защитата, като зададете прокси сървър. При задаване на прокси сървър се уверете, че имате необходимата информация за прокси сървъра, включително IP адрес, номер на порт и потребителско име и парола за удостоверяване.
За повече информация относно основните операции, които трябва да се извършат за настройване на устройството от Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление), вижте Настройване на опции от менюто чрез Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление).
1
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) и влезте в режим на системен оператор. Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
2
Щракнете върху [Settings/Registration] в страницата на портала. Екран на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
3
Изберете [Network Settings]  [Proxy Settings].
4
Щракнете върху [Edit].
5
Поставете отметка в квадратчето [Use Proxy] и задайте необходимите настройки.
[Use Proxy]
Поставете отметка, за да използвате определен прокси сървър при комуникация с HTTP сървър.
[HTTP Proxy Server Address]
Въведете адреса на прокси сървъра. Посочете IP адреса или име на хост в зависимост от обкръжението.
[HTTP Proxy Server Port Number]
Променете номера на порта, ако е необходимо.
[Use Proxy within Same Domain]
Поставете отметка в това квадратче, за да използвате посочения прокси сървър също и при комуникацията с устройствата в същия домейн.
[Use Proxy Authentication]
За да разрешите удостоверяването от прокси сървъра, поставете отметка и въведете потребителско име от буквено-цифрени знаци в полето [User Name].
[Set/Change Password]
За да зададете или промените паролата за прокси удостоверяването, когато то е разрешено, поставете отметка и въведете новото потребителско име от буквено-цифрени знаци в полето [Password].
6
Щракнете върху [OK].
60R7-079