Настройване на опции от менюто чрез Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)

Можете да променяте различни настройки на устройството чрез Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). По-голямата част от настройките можете да задавате и чрез устройство, но има и такива, които можете да задавате само чрез Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). В този раздел са описани базовите действия за промяна на настройките на устройството с помощта на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление).
Някои настройки може да се променят само след влизане в режим на системен оператор.
За някои настройки може да се изисква изпълнение на операции, които се различават от описаната тук процедура.
1
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление). Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
2
Щракнете върху [Settings/Registration] в страницата на портала. Екран на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
3
Щракнете върху настройката, която искате да конфигурирате, в менюто вляво на екрана.
4
Ако е необходимо, щракнете върху съответната връзка, за да се изведе желаната страница.
5
Щракнете върху [Edit].
6
Задайте необходимите настройки.
7
Щракнете върху [OK].
8
Рестартирайте устройството, ако е необходимо. Рестартиране на устройството
За да разберете дали е необходимо да рестартирате устройството, вижте съобщението на екрана за редактиране.
60R7-086