<Настройки за управление>

Елемент
Описание
Можете да конфигурирате настройките за управление на потребители на устройството.
Можете да управлявате информацията за хардуера и операциите, както и други данни, които се изискват при ползване на функциите на устройството.
Можете да конфигурирате настройките, свързани с наличния за устройството софтуер и Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление).
Можете да конфигурирате настройките за използване на данни, като например данни за настройване на устройството, както и за изпълнение на инициализация на данните.
Можете да конфигурирате настройките, свързани с функцията за удостоверяване на потребители, парола и шифроване.
<Инициализиране на всички данни/настройки>
Възстановява всички данни, включително регистрите и стойностите на настройките, до техните настройки по подразбиране. Инициализиране на всички данни/настройки
60R7-098