<Съхранение/достъп до файлове>

Всички настройки, свързани със записването на сканирани документи в USB памет, както и за печат на съхранени файлове, са изброени с описания. Настройките по подразбиране са отбелязани с кръстче ().
Звездички (*)
Отбелязаните със звездичка (*) настройки може да не са налични в зависимост от модела, опциите или други елементи от настройките.

<Общи настройки>

Променете настройките за записване на файлове или отпечатване от запаметяващ носител.
<Настройки за сканиране и съхранение>
Конфигурирайте настройките за съхраняване на сканирани документи в USB памет.
<Настройки за USB памет>
Можете да промените настройките за съхраняване на данни в USB памет.
<Промяна на н-ките по подр. (USB памет)>
Можете да промените настройките, които се използват по подразбиране за съхраняване на сканиране на документи в USB памет. Избраните настройки се използват като настройки по подразбиране при сканиране на документи. Промяна на настройките по подразбиране за функциите
<Формат за сканиране>
<A4>
<A5R>
<A6>
<B5>
<LTR>
<LGL>
<STMT>
<EXEC>
<FOOLSCAP/FOLIO>
<OFICIO>
<LETTER (Government)>
<LEGAL (Government)>
<LEGAL (Индия)>
<FOOLSCAP (Австралия)>
<OFICIO (Бразилия)>
<OFICIO (Мексико)>
 
<Файлов формат>
<PDF>
<PDF (Компактен)>
<PDF (Компактен/OCR)>
<PDF (OCR)>
<Задаване на детайли за PDF>
<PDF>/<PDF (Компактен)>/<PDF (Компактен/OCR)>/<PDF (OCR)>
<Кодиране>*
    <Няма>
    <Acrobat 7.0 или по-нова версия/128-битов AES>
    <Acrobat 9.0 или еквивалент/256-битов AES>*
<Acrobat 10.0 или еквивалент/256-битов AES>*
<Цифрови подписи>*
    <Няма>
    <Горе вляво>
<Разделяне на страници>
    <Изкл.>
    <Вкл.>
<JPEG>
<TIFF>
<Задаване на детайли за TIFF>
<Разделяне на страници>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Плътност>
Девет нива
 
<Ориентация на оригинала>
<Вертикално>
<Хоризонтална>
 
<Тип на оригинала>
<Текст>
<Текст/Снимка>
<Снимка>
 
<2-странен оригинал>
<Изкл.>
<Тип книга>
<Тип календар>
 
<Рязкост>
Седем нива
 
<Размер на данните>
<Малка: Приоритет за памет>
<Стандартен>
<Голяма: Приоритет на качество на изображението>
<Н-ки за достъп до съхранени файлове>
Можете да промените метода за показване и настройките за печат на файлове, съхранени в USB памет.
<Промяна на настройките по подразбиране (Печат от запам. носител)>
Можете да промените свързаните с отпечатване от запаметяващ носител настройки по подразбиране. Конфигурираните тук настройки се използват като настройки по подразбиране за функцията за отпечатване от запаметяващ носител. Промяна на настройките по подразбиране за функциите
<Хартия>
<Многофункционална тава>
<Касета 1>
<Касета 2>*
<Касета 3>*
<Касета 4>*
 
<Брой копия>
1 до 999
 
<2-странно отпечатване>
<Изкл.>
<Тип книга>
<Тип календар>
 
<Качество на печат>
<Плътност>*
17 нива
<Фина настройка>
<Висока>/<Средна>/<Ниска>
17 нива
<Пестене на тонер>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Подобряване на изображен.>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Резолюция>
<1200 dpi>
<600 dpi>
 
<Задаване на детайли за JPEG/TIFF>
<Яркост>
Пет нива
<N в 1>
<Изкл.>
<2 в 1>
<4 в 1>
<Тип на оригинала>
<Приоритет на снимка>
<Приоритет на текст>
<Полутонове>
<Градация>
<Разсейване на грешка>
 
<Задаване на детайли за PDF>
<N в 1>
<Изкл.>
<2 в 1>
<4 в 1>
<6 в 1>
<8 в 1>
<9 в 1>
<16 в 1>
<Обхват на печата>
<Всички страници>
<Указани страници>
<Увелич./намал. за вместв. във форм. х-я>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Увеличаване на зоната за печат>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Печат на коментари>
<Изкл.>
<Автоматично>
<Други настройки>
<Полутонове>
<Раздел. способност/градация>
    <Текст>
        <Резолюция>
        <Градация>
<Висока резолюция>
    <Графики>
<Резолюция>
<Градация>
<Висока резолюция>
    <Изображение>
<Резолюция>
<Градация>
<Висока резолюция>
<Конверсия на гама на сивото>
<sRGB>
<NTSC>
<Еднакво RGB>
<Настройки за показване по подразбиране>
Изберете Визуализация/Миниатюра/Детайли като метод за показване на файловете в USB памет.
<Визуализация>
<Миниатюра>
<Детайли>
<Настр. подразб. за сортиране на файлове>
Изберете дали файловете в USB паметта да се сортират възходящо или низходящо по име на файл или дата.
<Име (Възходящо)>
<Име (Низходящо)>
<Дата/Час (Възходящо)>
<Дата/Час (Низходящо)>
<Формат извеждане име на файл>
Изберете дали да се извежда кратък или дълъг текст за имената на файловете, съхранени в USB памет.
<Кратко име на файл>
<Дълго име на файл>

<Настройки за печат от запамет. носител>

Активирайте или деактивирайте на функциите за USB памети.
<Изпол. на функц. за сканир.>
Изберете дали се разрешава съхраняване на сканирани оригинали в USB памет. Ограничаване на функцията за сканиране към USB
<Изкл.>
<Вкл.>
<Изпол. на функцията за печат>
Изберете дали да се разреши печатът на данни от USB памет, когато тя е свързана към устройството. Ограничаване на функцията за печат от USB памет
<Изкл.>
<Вкл.>
60R7-095