<Управление на устройства>

Всички настройки, свързани с управлението на информацията за хардуера и операциите, както и за управлението на данни, които се изискват при използване на функциите на устройството, са изброени с описания. Настройките по подразбиране са отбелязани с кръстче ().
Звездички (*)
Отбелязаните със "*1" настройки не могат да бъдат импортирани, нито експортирани.
Отбелязаните със "*2" настройки може да не са налични, да са различни или с различни стойности по подразбиране в зависимост от страната или региона.
Отбелязаните със "*3" настройки може да не са налични в зависимост от модела, опциите или други елементи от настройките.

<Настройки информация за устройство>

Въведете името и мястото на монтиране на устройството, като използвате буквено-цифрени знаци.
<Име на устройство>
<Местоположение>

<Избор държава/регион> *1 *2

Задайте държавата или региона, в който се използва устройството. Настройката по подразбиране може да се различава в зависимост от избраната настройка при първоначално включване на устройството.
<Австрия (AT)>
<Беларус (BY)>
<Белгия (BE)>
<Чехия (CZ)>
<Дания (DK)>
<Египет (EG)>
<Финландия (FI)>
<Франция (FR)>
<Германия (DE)>
<Гърция (GR)>
<Унгария (HU)>
<Ирландия (IE)>
<Италия (IT)>
<Йордания (JO)>
<Люксембург (LU)>
 
<Нидерландия (NL)>
<Норвегия (NO)>
<Полша (PL)>
<Португалия (PT)>
<Русия (RU)>
<Саудитска Арабия (SA)>
<Словения (SI)>
<Южна Африка (ZA)>
<Испания (ES)>
<Швеция (SE)>
<Швейцария (CH)>
<Украйна (UA)>
<Великобритания (GB)>
<Други>

<Показване на регистър на задачи>

Изберете дали да се показват регистрите за копиране, печат, факс и сканиране на дисплея на устройството и в отчета за управление на комуникациите.
<Изкл.>
<Вкл.>

<Използване на NFC> *3

Изберете дали се разрешава печатане чрез докосване на мобилно устройство с NFC възможности до NFC знака на работния панел на устройството.
<Изкл.>
<Вкл.>

<Показване на информ. за консумативи (ОПИ/състояние на тонера)>

Укажете дали да се показва бутонът в Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) и състоянието на тонера, които дават достъп до уеб сайта за закупуване на тонер касети Укажете също така дали да се използва функцията за състоянието на тонера.
<Пок. бут. покуп. конс. (ОПИ)>
<Изкл.>
<Вкл.>
 
<Настройки за Toner Status>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Пок. на бутон за покуп. конс.>
<Изкл.>
<Вкл.>

<Скан. с Canon PRINT Business>

Изберете дали да позволите сканиране от мобилно устройство с помощта на приложението Canon PRINT Business.
<Изкл.>
<Вкл.>

<Съобщ. за проверка на настр. за хартията>

Задайте дали на дисплея да се извежда съобщение, което да ви подканва да проверите настройките на хартията, когато зареждате хартията в касетата за хартия в устройството.
<Изкл.>
<Вкл.>

<Canon Genuine Mode>

Режимът, когато се използват оригинални тонер касети на Canon.
<Изкл.>
<Вкл.>
Когато е необходимо, сервизният представител може да промени настройката. Ако този елемент не се покаже, се свържете с администратора на устройството.
60R7-09A