<Управление на потребители>

Всички настройки, свързани с управлението на потребители на устройството, са изброени с описания. Настройките по подразбиране са отбелязани с кръстче ().

<Н-ки информация за сист. Оператор>

Задайте идентификационен код или PIN код за администратори, които имат привилегии за достъп до <Мрежа> и <Настройки за управление>. Идентификационният код е <Системен оператор ID> и PIN кодът е <Системен оператор PIN>. Можете също така да запаметите на името на администратор. Задаване на ID и PIN код на системен оператор
<Системен оператор ID>
Въведете число за ID и PIN код за системен оператор.
<Системен оператор ID>
<Системен оператор PIN>
<Име на сист. оператор>
Въведете името на администратор, като използвате буквено-цифрени знаци.

<Управление ID на отдел>

Настройте функцията за управление на кодове на отдели така, че да контролирате достъпа до устройството с използване на няколко кода. Настройване на функцията за управление на кодове на отдели
<Управление ID на отдел>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Разр. задачи печ. (неизв. ID)>
<Изкл.>
<Вкл.>
<Разр. зад. скан. (неизв. ID)>
<Изкл.>
<Вкл.>
Можете да изберете <Регистр./редакт.> за регистриране на кодове на отдели и за редактиране на настройките на регистрираните кодове.
Можете да изберете <Управл. броячи>, за да проверите общия брой страници за задачите, които са били изпълнени до момента, за всеки от кодовете на отдели.
60R7-099