Задаване на Ethernet настройки

 
Ethernet е стандарт за обмен на данни в локална мрежа (LAN). Можете да зададете комуникационния режим и типа на Ethernet връзката. В общия случай устройството може да се използва, без да променяте настройките по подразбиране (<Настройки за Ethernet драйвер>), но можете да промените тези настройки в съответствие с мрежовата си среда.
1
Изберете <Меню> в екрана Начало. Екран Начало
2
Изберете <Предпочитания>  <Мрежа>.
Ако се покаже екранът за влизане, въведете правилните ID и PIN код. Влизане в устройството
3
Изберете <Настройки за Ethernet драйвер>.
4
Изберете дали да зададете Ethernet настройки автоматично или ръчно.
Ако е разрешено автоматично откриване, устройството открива и автоматично задава комуникационния режим и типа на Ethernet, които могат да се използват.
Автоматично задаване на Ethernet настройки
Изберете <Вкл.> в <Автоматично откриване>.
Ръчно задаване на Ethernet настройки
1
Изберете <Изкл.> в <Автоматично откриване>.
2
<Комуникационен режим>  Изберете комуникационния режим.
<Полудуплекс>
Редува изпращане и получаване на комуникационни данни. Изберете тази настройка, когато устройството е свързано към мрежово устройство чрез полудуплекс.
<Пълен дуплекс>
Едновременно изпраща и получава комуникационни данни. Тази настройка е подходяща за повечето работни среди.
3
<Тип Ethernet> Изберете типа Ethernet.
4
Изберете <Приложи>.
5
Изберете <ОК>.
6
Рестартирайте устройството. Рестартиране на устройството
60R7-010