Конфигуриране на устройството за мрежовата ви среда

Настройките на мрежата се различават в зависимост от нейното предназначение. Устройството е проектирано да бъде съвместимо с колкото се може повече мрежови конфигурации и е снабдена с разнообразни технологии. Консултирайте се с мрежовия си администратор и задайте конфигурация, която е подходяща за вашата мрежова среда.
 
60R7-00Y