Конфигуриране на SMB

 
SMB (Server Message Block) е протокол за споделяне на ресурси, като файлове и принтери, с повече от едно устройство в мрежата. Устройството използва SMB, за да съхранява сканираните документи в споделена папка. В зависимост от мрежата ви може да се наложи да зададете NetBIOS име и име на работна група.
NetBIOS име
В Windows мрежа, която използва NetBIOS, NetBIOS имената се използват за идентифициране на свързани към мрежата компютри, както и за споделяне на файлове и други мрежови услуги. Повечето компютри използват името на компютъра като NetBIOS име.
Име на работна група
Името на работна група е име за групиране на множество компютри, за да могат основни мрежови функции, като споделяне на файлове, да станат достъпни в Windows мрежа. Посочете името на работната група, за да идентифицирате групата, към която принадлежи устройството.
За повече информация относно основните операции, които трябва да се извършат за настройване на устройството от Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление), вижте Настройване на опции от менюто чрез Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление).
1
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) и влезте в режим на системен оператор. Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
2
Щракнете върху [Settings/Registration] в страницата на портала. Екран на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
3
Изберете [Network Settings]  [SMB Settings].
4
Щракнете върху [Edit].
5
Задайте необходимите настройки.
[NetBIOS Name]
Въведете буквено-цифрени знаци за NetBIOS името на устройството.
[Workgroup Name]
Въведете буквено-цифрени знаци за името на работната група, към която принадлежи устройството.
NetBIOS имена или имена на работни групи, които започват със звезда (*), не могат да се регистрират в WINS сървър.
6
Щракнете върху [OK].
7
Рестартирайте устройството. Рестартиране на устройството
60R7-014