Конфигуриране на WINS

WINS (Windows Internet Name Service) е услуга за преобразуване на NetBIOS име (име на компютър или принтер в SMB мрежа) в уникален IP адрес. За да активирате WINS, е необходимо да зададете WINS сървър.
За да зададете настройки на WINS сървъра, е необходимо да зададете NetBIOS име и име на работна група. Конфигуриране на SMB
Тази функция не е достъпна в IPv6 мрежа.
За повече информация относно основните операции, които трябва да се извършат за настройване на устройството от Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление), вижте Настройване на опции от менюто чрез Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление).
1
Стартирайте Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление) и влезте в режим на системен оператор. Стартиране на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
2
Щракнете върху [Settings/Registration] в страницата на портала. Екран на Remote UI (Потребителски интерфейс за отдалечено управление)
3
Изберете [Network Settings]  [WINS Settings].
4
Щракнете върху [Edit].
5
Поставете отметка в квадратчето [WINS Resolution] и задайте необходимите настройки.
[WINS Resolution]
Поставете отметка в квадратчето, за да използвате WINS за преобразуване на имена. Когато не използвате WINS, отстранете отметката от квадратчето.
[WINS Server Address]
Въведете IP адреса на WINS сървъра.
Ако IP адресът на WINS сървъра е получен от DHCP сървър, полученият IP адрес замества IP адреса, въведен в текстовото поле [WINS Server Address].
6
Щракнете върху [OK].
7
Рестартирайте устройството. Рестартиране на устройството
Избор на настройки от работния панел
Достъп до настройките за WINS може да се осъществява също чрез <Меню> в екрана Начало. <WINS настройки>
60R7-015