Comprovació/Edició/Eliminació d'una adreça emmagatzemada

Podeu canviar la informació de les adreces emmagatzemades en funció de les vostres necessitats. Tanmateix, només podeu editar i eliminar adreces emmagatzemades a la Llibreta d'adreces local.

Comprovació/Canvi de la informació de les adreces emmagatzemades

1.
Premeu → [Fax] → [Llibreta d'adreces].
2.
Premeu [Desar/Editar].
3.
Seleccioneu la destinació que voleu canviar → premeu [Detalls/Editar].
Per conèixer les instruccions de cerca de les destinacions desades a la llibreta d'adreces, vegeu "Pantalla de la llibreta d'adreces".
4.
Editeu les diverses opcions segons les vostres necessitats.
No podeu canviar la Llista d'adreces d'una adreça de grup ni cap destinació desada en una adreça de grup.
NOTA
Per a més informació sobre les opcions de fax, vegeu "Emmagatzematge de números de fax".
Per a més informació sobre les opcions d'adreces de grup, vegeu "Emmagatzematge d'adreces de grup".
5.
Premeu [Acceptar] → [Tancar] → [Acceptar].
Si esteu gestionant els números d'accés de la llibreta d'adreces, heu de dur a terme el procediment que s'indica al pas 9 de "Emmagatzematge de números de fax".

Eliminació d'adreces desades

1.
Premeu → [Fax] → [Llibreta d'adreces].
2.
Premeu [Desar/Editar].
3.
Seleccioneu les destinacions que vulgueu eliminar → premeu [Eliminar].
Per conèixer les instruccions de cerca de les destinacions desades a la llibreta d'adreces, vegeu "Pantalla de la llibreta d'adreces".
4.
Premeu [Sí].
5.
Premeu [Tancar] → [Acceptar].
52W7-10L