Změna nastavení priority pro výstup papíru z finišeru

Můžete nastavit prioritu výkonnosti nebo zarovnání vystupujícího papíru.
Režim lze nastavit, pokud je připojena jednotka Staple Finisher-W PRO, Booklet Finisher-W PRO, Staple Finisher-AC nebo Booklet Finisher-AC (Jednotka Staple Finisher-AC nebo Booklet Finisher-AC musí být připojena spolu s jednotkou Finisher Jogger Kit-A). (Viz "Staple Finisher-W PRO / Booklet Finisher-W PRO / Puncher Unit-BT / Puncher Unit-BU,""Staple Finisher-AC / Booklet Finisher-AC / 2/4 Hole Puncher Unit-A / 4 Hole Puncher Unit-A.")
Tento režim lze nastavit pouze v případě, že se používá tenký papír 2 a je připojena jednotka Staple Finisher-W PRO nebo Booklet Finisher-W PRO.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení/Údržba] → [Nastavit akci] → [Nast. priority pro výstup finišeru (Tenký)].
3.
Vyberte [Priorita výkonnosti] nebo [Priorita zarovnání] → stiskněte [OK].
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže:
[Priorita výkonnosti]
Při nastavení tohoto režimu je dána priorita výkonnosti. Může se stát, že papír na výstupu nebude zarovnaný.
[Priorita zarovnání]
Jelikož má prioritu zarovnávání vystupujícího papíru, rychlost tisku bude nižší v porovnání s rychlostí při nastaveném režimu [Priorita výkonnosti].
POZNÁMKA
Pokud jsou připojeny jednotky Staple Finisher-AC, Booklet Finisher-AC a Finisher Jogger Kit-A, výstup papíru je možný pouze do přihrádky finišeru C.
Pokud je připojena jednotka Staple Finisher-W PRO nebo Booklet Finisher-W PRO, [Priorita zarovnání] je k dispozici pouze při výstupu papíru do přihrádky B finišeru.
52SJ-0LR