Nastavení zarovnávání papíru pro přihrádku finišeru A/B/C

Chcete-li tiskový výstup dopravovat do přihrádky finišeru A, B nebo C, můžete pro ni nastavit zarovnávání papíru.
V případě přihrádky finišeru A nebo B lze tento režim nastavit, když je ke stroji připojena jednotka Staple Finisher-W PRO nebo Booklet Finisher-W PRO. (Viz část "Staple Finisher-W PRO / Booklet Finisher-W PRO / Puncher Unit-BT / Puncher Unit-BU.")
V případě přihrádky finišeru C lze tento režim nastavit, když je ke stroji připojena jednotka Staple Finisher-AC, Booklet Finisher-AC a Finisher Jogger Kit-A (Viz část "Staple Finisher-AC / Booklet Finisher-AC / 2/4 Hole Puncher Unit-A / 4 Hole Puncher Unit-A.")
DŮLEŽITÉ
Zarovnávání papíru dopravovaného na výstup nelze provádět v následujících případech:
při použití papíru menšího než A5R
při současném použití papíru různých velikostí
Nastavíte-li [Zarovnat výst. papír různých velikostí (šířky)] na Zap, pokud je připojena jednotka Staple Finisher-W PRO nebo Booklet Finisher-W PRO, můžete papír na výstupu zarovnat podle šířky papíru. (Viz část "Zarovnávání vystupujícího papíru různé šířky.")
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení/Údržba] → [Nastavit akci] → [Nastavení zarovnání přihrádky A finišeru], [Nastavení zarovnání přihrádky B finišeru] nebo [Nastavení zarovnání přihrádky C finišeru].
3.
Stisknutím [-] nebo [+] nastavte zarovnávání papíru → [OK].
Mezi kladnými a zápornými hodnotami můžete přepínat s pomocí [±].
52SJ-0LL