Uložení/úprava souboru certifikátu CA

Uložení souboru certifikátu CA

Kromě certifikátu CA formátu X.509 (DER) nainstalovaného na stroji můžete také uložit soubor certifikátu CA nainstalovaný pomocí webového prohlížeče (Vzdálené UR).
Postup pro ukládání nainstalovaných souborů do stroje z ovládacího panelu je následující:
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa zařízení] → [Nastavení certifikátu].
3.
Stiskněte [Registrovat certifikát CA] → vyberte název souboru → stiskněte [Uložit].
Chcete-li odstranit nepotřebný soubor, vyberte soubor → stiskněte [Smazat].
4.
Stiskněte [Ano].
5.
Stiskněte [OK] → [OK].

Kontrola/smazání certifikátu CA

Nastavení uložených certifikátů CA můžete zkontrolovat a potvrdit. Nepotřebné certifikáty CA můžete také odstranit.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa zařízení] → [Nastavení certifikátu].
3.
Stiskněte [Seznam certifikátů CA] → postupujte níže uvedeným způsobem.
Chcete-li potvrdit certifikát CA:
Chcete-li odstranit uložený certifikát CA:
Chcete-li potvrdit certifikát CA:
Vyberte pár klíčů pro certifikát CA, který chcete zkontrolovat → stiskněte [Detaily certifikátu] → [Ověřit certif.].
Stiskněte [OK].
Chcete-li odstranit uložený certifikát CA:
Vyberte certifikát CA, který chcete odstranit → stiskněte [Smazat].
Stiskněte [Ano].
4.
Stiskněte [OK] → [OK].

DŮLEŽITÉ
Postup pro instalaci souboru certifikátu CA viz v části "Installing a Certificate File."
POZNÁMKA
Uložit lze až 50 souborů certifikátu CA.
52SJ-242