Kontrola podpisu zařízení/certifikátu podpisu uživatele

DŮLEŽITÉ
[Potvrdit certifikát podpisu zařízení] nelze stisknout, pokud nebyl vygenerován certifikát a pár klíčů pro připojení podpisu zařízení. Další informace o certifikátu a páru klíčů pro připojení podpisu zařízení viz v části "Nastavení/kontrola páru klíčů a certifikátu zařízení."
[Potvrdit certifikát podpisu uživatele] nelze stisknout, pokud nebyl nainstalován certifikát a pár klíčů pro připojení podpisu uživatele. Bližší informace o instalaci certifikátu uživatele viz "Installing a Certificate File."

Potvrzení certifikátu podpisu zařízení

V této části je vysvětleno, jak obecný uživatel může zkontrolovat certifikát vyžadovaný pro odeslání souboru PDF nebo XPS s podpisem zařízení.
Certifikát zařízení lze zkontrolovat pouze níže uvedeným postupem. Bližší informace o tom, jak administrátor může zkontrolovat a potvrdit informace týkající se páru klíčů a certifikátu zařízení, viz v části "Nastavení/kontrola páru klíčů a certifikátu zařízení."
Následující postup lze provést, je-li k dispozici pro použití funkce PDF/XPS s podpisem zařízení. Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití funkce PDF/XPS s podpisem zařízení viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa zařízení] → [Potvrdit certifikát podpisu zařízení].
Chcete-li certifikát ověřit, stiskněte [Ověřit certif.].
3.
Stiskněte [OK].

Kontrola certifikátu podpisu uživatele

V této části je vysvětleno, jak obecný uživatel může zkontrolovat certifikát vyžadovaný pro odeslání souboru PDF nebo XPS s podpisem uživatele.
Certifikát uživatele pro přihlášeného obecného uživatele lze zkontrolovat pouze níže uvedeným postupem. Informace o tom, jak může administrátor u všech obecných uživatelů zkontrolovat pár klíčů a certifikát uživatele, viz "Potvrzení páru klíčů a certifikátu uživatele."
Následující postup lze provést, je-li k dispozici pro použití funkce PDF/XPS s podpisem uživatele. Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití funkce PDF/XPS s podpisem uživatele viz "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení správy] → [Správa zařízení] → [Potvrdit certifikát podpisu uživatele].
Chcete-li certifikát ověřit, stiskněte [Ověřit certif.].
3.
Stiskněte [OK].
52SJ-24F