Smazání adres

Na stroji můžete podle potřeby smazat detaily uloženého místa určení. Smazat můžete pouze místa určení uložená v místním adresáři.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavit místo určení] → [Uložit místa určení].
3.
Vyberte místo určení, které chcete smazat → stiskněte [Smazat].
Nelze smazat více míst určení současně.
Stisknete-li [Hledat podle jména], zobrazí se obrazovka pro zúžení hledání v adresáři.
Na předchozí obrazovku se vrátíte opětovným stisknutím [Hledat podle jména].
Typy míst určení zobrazované v seznamu s výsledky lze omezit stisknutím rozevíracího seznamu a výběrem požadovaného typu místa určení.
Pro zobrazení jednotlivých adresářů (seznam adres 1 až 10 a tlačítka volby na jeden dotek) použijte rozevírací seznam adresářů. Seznamy adres člení do skupin adresy uložené v adresáři.
Tlačítko volby na jeden dotek uložené v seznamu adres vybrat nemůžete.
Jestliže v rozevíracím seznamu adresářů vyberete [Všechny adresy], zobrazí se také místa určení uložená pod tlačítky volby na jeden dotek. Místa určení uložená pod tlačítky volby na jeden dotek však smazat nemůžete. Instrukce týkající se smazání tlačítek na jeden dotek viz v části "Smazání tlačítek volby na jeden dotek."
Vyberete-li místo určení uložené s přístupovým číslem, stiskněte [Přístupové číslo] → zadejte přístupové číslo pomocí - (číselných tlačítek). Stisknete-li [Adresy bez přístupového čísla], zobrazí se místa určení, která nejsou spravovaná s nastavením přístupového čísla.
POZNÁMKA
[Přístupové číslo] se na obrazovce zobrazí, pouze je-li volba [Správa přístupových čísel adresáře] nastavena na Zap v [Nastavit místo určení] (Nastavení/Uložení). (Viz část "Řízení použití adresáře pomocí přístupových čísel.")
4.
Stiskněte [Ano].
5.
Stiskněte [Zavřít].
52SJ-0FW