Registrering/redigering af hurtigkaldstaster

Der er brug for tilbehørsprodukter for at udnytte Faxfunktionen. For informationer om tilbehør, der kræves for at anvende faxfunktionen, se "Nødvendigt tilbehør til hver funktion."
BEMÆRK!
Du kan ikke registrere en ny modtager i en gruppemodtager, der er lagret i en hurtigkaldstast. Modtageren skal først registreres i en hurtigkaldstast.

1.
Tryk på .
2.
Tryk på [Registrér Hurtigkald] → [Angiv modtager].
3.
Vælg en hurtigkaldstast, som du vil registrere eller ændre → tryk på [Registrér/Redigér].
Hvis du kender hurtigkaldstastens trecifrede tal: Tryk på → indtast det trecifrede tal for den ønskede hurtigkaldstast med - (taltaster).
Hvis du vælger en hurtigkaldstast der allerede indeholder en modtager, skal du gå videre til punkt 4.
BEMÆRK!
Følgende ikoner vises for at indikere den gemte modtagertype for hurtigkaldstaster, hvor der allerede er gemt modtagere:
Hvis du registrerer flere modtagere som en gruppeadresse på en hurtigkaldstast, vises antallet af modtagere, der er registreret i gruppeadressen.
4.
Vælg den type modtager, der skal registreres.
Hvis du vælger [E-mail]:
Hvis du vælger [Fax]:
Hvis du vælger [I-fax]:
Hvis du vælger [Fil]:
Hvis du vælger [Gruppe]:
Hvis du vælger [LDAP-server]:
Hvis du vælger [E-mail]:
Tryk på [E-mail].
Indtast et navn for adressen [Navn] i overensstemmelse med trin 4 og 5 i "Registrering af en e-mail-adresse."
Tryk på [Hurtigkaldstasts navn].
Indtast navnet på hurtigkaldstasten → tryk på [OK].
Angiv e-mailadressen og indstilling for delte data i henhold til trin 7 til 9 i "Registrering af en e-mail-adresse."
Hvis du vælger [Fax]:
Tryk på [Fax].
Indtast [Navn] for modtageren af faxen i overensstemmelse med trin 5 og 6 i "Registrering af et faxnummer."
Tryk på [Hurtigkaldstasts navn].
Indtast navnet på hurtigkaldstasten → tryk på [OK].
Indtast faxnummeret for modtageren i overensstemmelse med trin 8 i "Registrering af et faxnummer."
Hvis du vælger [I-fax]:
Tryk på [I-fax].
Indtast [Navn] for modtageren af I-faxen i overensstemmelse med trin 4 og 5 i "Registrering af en I-faxadresse."
Tryk på [Hurtigkaldstasts navn].
Indtast navnet på hurtigkaldstasten → tryk på [OK].
Angiv I-faxstatussen, I-faxadresse, standardfelter, Send via server-indstilling og modtagerbetingelser i henhold til trin 7 til 12 i "Registrering af en I-faxadresse."
Hvis du vælger [Fil]:
Tryk på [Fil].
Indtast [Navn] for filserveren i overensstemmelse med trin 4 og 5 i "Registrering af en filserveradresse."
Tryk på [Hurtigkaldstasts navn].
Indtast navnet på hurtigkaldstasten → tryk på [OK].
Angiv protokollen, værtsnavnet, filstien, brugeren og passwordet i overensstemmelse med trin 7 til 15 i "Registrering af en filserveradresse."
Hvis du vælger [Gruppe]:
Tryk på [Gruppe].
Indtast [Navn] for gruppen i overensstemmelse med trin 4 og 5 i "Registrering af gruppeadresser."
Tryk på [Hurtigkaldstasts navn].
Indtast navnet på hurtigkaldstasten → tryk på [OK].
Vælg en modtager at gemme i gruppeadressen fra [Tilføj fra hurtigkald] eller [Gem i mailboks] → tryk på [OK].
Det er kun modtagere, der allerede er lagret i hurtigkaldstaster, der kan vælges som del af en gruppeadresse for hurtigkaldstaster.
Hvis du kender hurtigkaldstastens trecifrede tal: Tryk på → indtast det trecifrede tal for den ønskede hurtigkaldstast med - (taltaster).
Hvis du vælger [LDAP-server]:
Tryk på [LDAP-server].
Søg efter modtagere i henhold til trin 4 og 5 i "Adresser hentet fra serveren."
Vælg den modtager, du ønsker at lagre i hurtigkaldstasten, fra søgeresultaterne → tryk på [Næste].
Du kan ikke vælge flere modtagere ad gangen.
Du kan registrere den valgte e-mailadresse som en I-faxadresse ved at trykke på <Registrér E-mail som I-fax>. For at registrere e-mail-adresser som I-faxadresser, skal du registrere én ad gangen.
Hvis Sæt til ekstern fax er aktiveret, kan du begrænse typen på de modtagere, der bliver vist i resultatlisten, ved at trykke på dropdown-listen og vælge den ønskede type modtager.
BEMÆRK!
For at annullere den valgte modtager skal du vælge modtageren igen.
Om nødvendigt kan du redigere indholdet af modtageren.
Tryk på [Hurtigkaldstasts navn].
Indtast navnet på hurtigkaldstasten → tryk på [OK].
VIGTIGT
De oplysninger, der kan hentes via LDAP-serveren, består kun af navne, e-mailadresser og faxnumre.
5.
Tryk på [Luk] → [OK].

VIGTIGT
Slår du [Skift Sprog/tastaturskift] 'Til' i [Præferencer] (Indstillinger/Registrering), vises værtsnavnet og mappestien for filservermodtageren måske ikke korrekt, og du kan muligvis ikke browse til dem.
BEMÆRK!
Modtagerne, der er lagret i hurtigkaldstasterne, bliver også vist i den lokale adressebog.
Du kan angive e-mail-, I-fax-, filserver- og gruppemodtagere som modtagere.
Hvis Sæt til ekstern fax er aktiveret, kan du registrere faxnumre og gruppeadresser, der indeholder faxnumre, i adressebogen.
52SK-0H0