Bestemmingen opgeven met snelkiestoetsen

BELANGRIJK
Om deze functie te kunnen gebruiken, dient u eerst bestemmingen onder de snelkiestoetsen op te slaan. (Zie "Snelkiestoetsen opslaan/bewerken/verwijderen.")

Bestemmingen opgeven via de snelkiestoetsen van een clientmachine

1.
Druk op → [Fax].
2.
Selecteer de gewenste snelkiestoets.
Als u het driecijferige nummer van de snelkiestoets kent, kunt u drukken op → voer het driecijferig nummer van de gewenste snelkiestoets in met - (numerieke toetsen).
N.B.
U kunt meerdere snelkiestoetsen tegelijk selecteren.
Om de selectie van een snelkiestoets te annuleren, drukt u opnieuw op de snelkiestoets.

Bestemmingen opgeven via de snelkiestoetsen van een servermachine

BELANGRIJK
Om de snelkiestoetsen van een servermachine te gebruiken, moet u de instellingen voor [Adresboek op afstand ophalen] opgeven. (Raadpleeg "Ophalen van extern adresboek.")
N.B.
Om de snelkiestoetsen van een servermachine te gebruiken, moet u de instellingen configureren voor de servermachine. Instellen om het adresboek op afstand extern te openen op de servermachine. (Raadpleeg "Adresboek op afstand openstellen.")

1.
Druk op → [Fax] → [Naar Adr.b. op afstand].
N.B.
Om de weergave van de snelkiestoetsen van een clientmachine te wijzigen, drukt u op [Naar lokaal].
2.
Selecteer de gewenste snelkiestoets → druk op [OK].
Als u het driecijferige nummer van de snelkiestoets kent, kunt u drukken op → voer het driecijferige nummer van de gewenste snelkiestoets in met - (numerieke toetsen).
N.B.
U kunt meerdere snelkiestoetsen tegelijk selecteren.
Om de selectie van een snelkiestoets te annuleren, drukt u opnieuw op de snelkiestoets.

BELANGRIJK
Als de servermachine bezig is met instellingen voor systeembeheerderinformatie, wordt authentificatie tussen de servermachine en de clientmachine uitgevoerd terwijl de clientmachine de snelkiestoetsen van de servermachine doorloopt. De authentificatie wordt uitgevoerd door het ID van de systeembeheerder en de Systeem-PIN die zijn ingesteld door de servermachine en de clientmachine.
De beschikbaarheid van de sneltoetsen van de servermachine is afhankelijk van de status van de instellingen voor systeembeheerderinformatie bij de servermachine en de clientmachine, zoals onderstaand is aangegeven.
Wanneer de server bezig is met de instellingen met informatie voor de systeembeheerder
Wanneer de cliëntmachine bezig is met de instellingen met informatie voor de systeembeheerder
Wanneer het Systeembeheerder ID en de Systeem PIN van de server en cliënt overeenkomen
Kan de snelkiestoetsen van de servermachine gebruiken
Bezig
Bezig
Komt overeen
Ja
Komt niet overeen
Nee
Niet bezig
-
Nee
Niet bezig
Bezig
-
Ja
Niet bezig
-
Ja
Voor meer informatie over het instellen van de systeembeheerders-ID en systeempincode raadpleegt u "Aangeven van de Instellingen systeembeheerder."
De bestemmingen die in de snelkiestoetsen van de servermachine zijn geregistreerd, worden op de volgende tijdstippen bijgewerkt:
Wanneer een faxopdracht op de clientmachine werd verzonden
Wanneer u op drukt op de clientmachine
Wanneer Automatisch reset is geactiveerd op de clientmachine
Tot maximaal acht machines, inclusief deze machine, kunnen als clientmachines tegelijk op de servermachine met de snelkiestoetsen die extern wordt geopend, worden aangesloten. Als de servermachine bezig is met andere netwerkactiviteiten, kan het aantal aan te sluiten machines wellicht minder zijn. Als de machine geen verbinding kan maken, zal via het netwerk een foutmelding worden verzonden.
Als er een authentificatiefout of communicatie time-out optreedt als gevolg van netwerkcongestie tussen de cliënt en de server, kunt u de bestemmingen die in de snelkiestoetsen van de servermachine zijn geregistreerd, niet ophalen. U kunt de communicatietime-out instellen in <Communicatie timeout> in [Adresboek op afstand ophalen]. (Zie "Ophalen van extern adresboek.")
N.B.
Als de displaytaal die is ingesteld voor de server en cliënt verschillend zijn, kan het adresboek onleesbare tekens bevatten.
52X3-109