Snelkiestoetsen opslaan/bewerken/verwijderen

N.B.
U kunt geen nieuwe bestemmingen toevoegen aan een groepsbestemming die onder een snelkiestoets is opgeslagen. De bestemmingen dienen vooraf te zijn opgeslagen onder een snelkiestoets.

Snelkiestoetsen opslaan/bewerken

1.
Druk op → [Fax] → (Registreer snelkiestoets).
2.
Selecteer de snelkiestoets die u wilt opslaan of bewerken → druk op [Reg./Bewerk.].
Als u het driecijferige nummer van de snelkiestoets kent, kunt u drukken op → voer het driecijferig nummer van de gewenste snelkiestoets in met - (numerieke toetsen).
Indien u een snelkiestoets selecteert waaronder al een bestemming is opgeslagen, ga dan verder met stap 3.
N.B.
De volgende pictogrammen worden weergegeven om het type opgeslagen bestemming voor snelkiestoetsen aan te geven waarin al een bestemming is opgeslagen:
(Fax)
(Groep)
3.
Selecteer het type bestemming om te registreren.
Als u [Fax] selecteert:
Als u [Groeperen] selecteert:
Als u [Registreer vanaf LDAP-server] selecteert:
Als u [Fax] selecteert:
Druk op [Fax].
Voer een naam voor het adres in bij [Naam] volgens stappen 5 en 6 van "Opslaan van faxnummers."
Druk op [Sneltoetsnaam].
Voer een naam in → druk op [OK].
Voer het faxnummer in volgens stappen 8 en 9 van "Opslaan van faxnummers."
Als u [Groeperen] selecteert:
Druk op [Groeperen].
Voer een naam voor de groepsbestemming in bij [Naam] volgens stappen 5 en 6 van "Opslaan van groepsadressen."
Druk op [Sneltoetsnaam].
Voer een naam in → druk op [OK].
Selecteer een bestemming om op te slaan in het groepsadres uit [Toevoegen via sneltoetsen] → druk op [OK].
U kunt alleen bestemmingen selecteren die al onder snelkiestoetsen zijn opgeslagen om als deel van een snelkiestoets groepsadres te worden geselecteerd.
Als u het driecijferige nummer van de snelkiestoets kent, kunt u drukken op → voer het driecijferig nummer van de gewenste snelkiestoets in met - (numerieke toetsen).
Als u [Registreer vanaf LDAP-server] selecteert:
Druk op [Registreer vanaf LDAP-server].
Geef het adres op via de LDAP-server volgens stappen 4 t/m 9 van "Bestemmingen opgeven via het adresboek (LDAP-server)."
Selecteer de bestemming uit de zoekresultaten → druk op [Volgende].
U kunt niet meerdere bestemmingen tegelijk selecteren.
N.B.
Om een opgegeven bestemming te annuleren, selecteert u de bestemming die u opnieuw wilt registreren.
Indien nodig kunt u de gegevens van de bestemming bewerken.
Druk op [Sneltoetsnaam].
Voer een naam in → druk op [OK].
BELANGRIJK
De informatie die verkrijgbaar is via de LDAP-server, bestaat alleen uit namen en faxnummers.
Druk op [OK].
4.
Druk op [Sluiten] → [OK].

Snelkiestoetsen verwijderen

1.
Druk op → [Fax] → (Registreer snelkiestoets).
2.
Selecteer de snelkiestoets die u wilt verwijderen → druk op [Verwijd.].
Als u het driecijferige nummer van de gewenste snelkiestoets kent, kunt u drukken op → voer het driecijferig nummer van de gewenste snelkiestoets in met - (numerieke toetsen).
N.B.
De volgende pictogrammen worden weergegeven om het type opgeslagen bestemming voor snelkiestoetsen aan te geven waarin al een bestemming is opgeslagen:
(Fax)
(Groep)
3.
Druk op [Ja].
4.
Druk op [Sluiten].

BELANGRIJK
Als u [Taal/Toetsenbord schakelaar Aan/Uit] instelt op 'Aan', kunnen de hostnaam en het mappenpad van de bestandserver bestemming wellicht niet goed worden weergegeven, zodat u deze niet kunt doorzoeken. (Zie "Taal/Toetsenbord schakelaar activeren.")
N.B.
Bestemmingen die zijn opgeslagen onder snelkiestoetsen verschijnen ook in het Lokale adresboek.
52X3-10K