Wijzigen van het zoompercentage

U kunt de machine instellen om automatisch het zoompercentage aan te passen of u kunt handmatig het zoompercentage aangeven.
Als voorbeeld wordt in dit gedeelte de procedure voor het selecteren van postbus als opslaglocatie uitgelegd.
BELANGRIJK
Als u de vaste schaalinstelling wilt gebruiken om de volgende vergrotingen uit te voeren, dient u uw originelen horizontaal te plaatsen. Een origineel horizontaal plaatsen betekent dat de langste zijde van het origineel zijwaarts is gericht. (Zie "Oriëntatie.")
A4 → A3
A5 → A3

Vaste schaalinstelling

U kunt standaard zoompercentages voor het vergroten of verkleinen van originelen met een standaard formaat naar andere standaardformaten gebruiken.
1.
Druk op → [Scannen en opslaan] → [Postbus].
2.
Selecteer het gewenste postvak → druk op [Scannen].
3.
Druk op [Zoom perc.] → selecteer het gewenste zoompercentage → druk op [OK].

Zoom in procenten

U kunt originelen vergroten of verkleinen in stappen van 1%. De beschikbare zoompercentages lopen van 25% tot 400% voor de postbusfunctie, en van 50% tot 200% voor de Geheugenmediafunctie. Voor de horizontale en verticale as wordt hetzelfde zoompercentage gebruikt.
1.
Druk op → [Scannen en opslaan] → [Postbus].
2.
Selecteer het gewenste postvak → druk op [Scannen].
3.
Druk op [Zoom perc.] → pas het zoompercentage aan met [-] en [+] → druk op [OK].

Automatische zoom

Selecteer deze modus om de machine automatisch het zoompercentage te laten kiezen op basis van het geselecteerde recordformaat. De beschikbare zoompercentages lopen van 25% tot 400% voor de postbusfunctie, en van 50% tot 200% voor de Geheugenmediafunctie. Voor de horizontale en verticale as wordt hetzelfde zoompercentage gebruikt.
1.
Druk op → [Scannen en opslaan] → [Postbus].
2.
Selecteer het gewenste postvak → druk op [Scannen].
3.
Druk op [Zoom perc.] → [Auto].
4.
Selecteer het gewenste gegevensuitvoerformaat → druk op [OK].

Zoom met lengte

Met deze modus kunt u originelen vergroten of verkleinen door de afzonderlijke afmetingen van het origineel en het uitvoerpapier in te voeren. U kunt een kopie(zoom)percentage instellen van 25% tot 400% als u het origineel op de glasplaat plaatst en van 25% tot 200% als u het origineel in de aanvoer plaatst.
BELANGRIJK
Deze modus is alleen beschikbaar voor het opslaan van bestanden in een postbus.
N.B.
De machine converteert de aangegeven formaten in een zoompercentage (%) met gebruik van de volgende formule. Het resultaat wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal.
Zoompercentage (%) = (formaat data-uitvoer (mm)/origineelformaat (mm)) × 100
1.
Druk op → [Scannen en opslaan] → [Postbus].
2.
Selecteer het gewenste postvak → druk op [Scannen].
3.
Druk op [Zoom perc.] → [Ingest. met lengte].
4.
Selecteer het horizontale en verticale (zoom)percentage voor het origineelformaat en recordformaat.
Als u het horizontale en verticale zoompercentage niet wilt wijzigen, selecteert u [XY zelfde verhouding]. Om het zoompercentage te wijzigen, selecteert u [XY onafhankelijk].
Als u [XY zelfde verhouding] selecteert:
Als u [XY onafhankelijk] selecteert:
Als u [XY zelfde verhouding] selecteert:
Voor de horizontale (X) en verticale (Y) assen kunt u dezelfde kopie(zoom)percentages instellen.
Druk op [XY zelfde verhouding].
Druk op [Origineelformaat] → voer een waarde in.
Druk op [Gegevensafdrukform.] → voer een waarde in.
U kunt of de breedte of de lengte van het origineelformaat invoeren. Als u de breedte van het origineelformaat invoert, zorg dan dat u ook de breedte van de uitvoer invoert, en omgekeerd.
Als u [XY onafhankelijk] selecteert:
Voor de horizontale (X) en verticale (Y) assen kunt u verschillende zoompercentages instellen.
Druk op [XY onafhankelijk].
Druk op [X] en [Y] voor <Origineelform.> → voer elke waarde in.
Druk op [X] en [Y] voor <Geg.afdrukform.> → voer elke waarde in.
U kunt of de breedte of de lengte van het origineelformaat invoeren. Als u de breedte van het origineelformaat invoert, zorg dan dat u ook de breedte van de uitvoer invoert, en omgekeerd.
5.
Druk op [OK].
De machine berekent automatisch het juiste zoompercentage op basis van de door u ingevoerde waarden. De originele afbeelding kan echter iets worden afgesneden, dit is afhankelijk van het papierformaat.

X- en Y-assen onafhankelijk van elkaar instellen

Met de modus XY verhouding kunt u verschillende XY zoomratio's aangeven in percentages om kopieën te vergroten of verkleinen. U kunt een kopie(zoom)percentage instellen van 25% tot 400% als u het origineel op de glasplaat plaatst en van 25% tot 200% als u het origineel in de aanvoer plaatst.
BELANGRIJK
Deze modus is alleen beschikbaar voor het opslaan van bestanden in een postbus.
N.B.
Als u het zoompercentage instelt in de modus XY verhouding in, kan de afbeelding van het origineel worden gedraaid voordat het wordt afgedrukt. De machine berekent of dit wel of niet kan op basis van het origineelformaat en het opgegeven zoompercentage.
1.
Druk op → [Scannen en opslaan] → [Postbus].
2.
Selecteer het gewenste postvak → druk op [Scannen].
3.
Druk op [Zoom perc.] → [XY-verhouding].
4.
Druk op [X] en [Y] → druk op [-] of [+] om elk zoompercentage op te geven.
U kunt ook de numerieke toetsen gebruiken om waarden in te voeren.
5.
Druk op [OK].

BELANGRIJK
U kunt de Auto-instelling op het scherm Zoompercentage niet gebruiken wanneer u zeer doorzichtige originelen, zoals transparanten, wilt scannen. Gebruik in plaats daarvan de vaste schaalinstelling of zoom met percentage-modus.
Om de [Auto] te kunnen gebruiken, dienen uw originelen overeen te komen met een van de volgende standaardpapierformaten:
A3, A4, A4R, A5, A5R of A6R. (U kunt A6R-formaat originelen alleen op de glasplaat plaatsen.)
U kunt [Auto] alleen als Zoompercentage selecteren wanneer de resolutie is ingesteld op 300 x 300 dpi of 600 x 600 dpi.
N.B.
Wanneer het daadwerkelijke uitvoerformaat afwijkt van het opgegeven zoompercentage in [Auto], kunt u het aanpassen met [Fijn-aanpassing zoom]. (Zie "Zoom fijn-aanpassing.")
Als het origineel op de glasplaat is geplaatst, zal het zoompercentage automatisch verschijnen zodra u de aanvoer sluit. Voorwaarde is echter dat het formaat van het origineel kan worden gedetecteerd.
Als u het origineel in de aanvoer plaatst, wordt het zoompercentage weergegeven als u op drukt.
Om terug te gaan naar 100%, drukt u op [1:1 (100%)].
52X3-15H