Mihin tämä laite pystyy

Kaikki ne ominaisuudet, joita digitaalinen väri-monitoimilaite voi tarjota.
Tämä laite sisältää laajan valikoiman tallennus- ja tulostustoimintoja, joiden avulla voit suuresti parantaa tehokkuuttasi. Varustettuna ominaisuuksilla, jotka vastaavat asiakirjakäsittelyn tarpeita, laite edustaa digitaalisten väri-monitoimilaitteiden kehityksen kärkeä.
* Ilmaisee toiminnon, joka edellyttää lisävarusteen/lisävarusteiden käyttöä.
Tietoja kunkin toiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."

Kopiointi* (Katso "Kopiointi.")

Tavallisten kopiointitoimintojen lisäksi tarjolla on uusia helppokäyttöisiä toimintoja, kuten "Mallikopio", joka auttaa välttämään kopiointivirheitä; "Vihko", jonka avulla voi kopioida vihkomuotoon, sekä "Erikokoiset alkuperäiset", jonka avulla kopioit erikokoisia alkuperäisiä samanaikaisesti yhdellä kopiointitoiminnolla. Näiden avulla pystyt kehittämään tehokkuuttasi vieläkin paremmaksi.

Skannatun datan tallentaminen*/Tallennetun datan tulostaminen (Katso "Skannaa ja tallenna" tai "Tallennetut tiedostot.")

Skannaa ja tallenna -toiminto mahdollistaa skanneriyksiköllä skannatun tai tietokoneessa luodun asiakirjadatan tallentamisen. Tallennettu data voidaan tulostaa haluttuna ajankohtana, tai yhdistää erikseen tallennettuun tai tietokoneella luotuun dataan samanaikaista käsittelyä varten.
Voit asettaa skannatulle alkuperäiselle tiedostomuodon (JPEG, TIFF, PDF, XPS, OOXML), siten että voit avata sen tietokoneessasi.

Lähetystoiminto* (Katso "Skannaa ja lähetä.")

Lähetystoiminnon avulla voit lähettää skannattuja kuvia tai asiakirjoja tiedostoina tiedostopalvelimiin tai lähettää niitä sähköpostilla tai i-faksina. Useat tuetut tiedostomuodot (JPEG, TIFF, PDF, XPS, OOXML) mahdollistavat suuremman joustavuuden digitaalissa työympäristöissä.
Jos Laajennetut lähetysominaisuudet on aktivoitu, voit lisätä tuettuihin tiedostomuotoihin Office Open XML:n (pptx/docx).

Faksaus* (Katso "Faksin lähettäminen," tai "Faksi/I-faksilokero.")

Jos käytät Etäfaksitoimintoa, voit jakaa faksitoiminnon saman verkon sisällä olevan etäfaksipalvelimen kanssa. Skannatut asiakirjat tallennetaan Postilokeroon/Muistivastaanottolokeroon, ja tietokoneessa olevaa dataa voidaan lähettää faksina käyttämällä palvelinlaitetta. Voit lähettää asiakirjoja myös useisiin osoitteisiin.

Tulostus (Katso "Printing from a Computer.")

Voit käyttää laitetta huippunopeana verkkotulostimena. Tulostuksessa on mahdollista käyttää erilaisia vaihtoehtoja, kuten 2-puolinen tulostus ja sivujen yhdistäminen.
Jos imagePRESS Printer Kit on aktivoitu, tai jos imagePRESS-palvelin on asennettu, voit käyttää tätä laitetta postscript-tulostimena Adobe PostScript3 -ohjelmalla.

Etäkäyttöliittymän käyttö (Katso "Remote UI.")

Voit tietokoneesi verkkoselaimelta ohjata toimintoja, kuten laitteen tilan tarkistaminen, töiden suorittaminen ja tallennettujen skannattujen asiakirjojen ja datan tulostusohjeet.

MEAP-sovellukset (Katso "MEAP.")

Laitteeseen sisältyvän MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) -ympäristön avulla voit asentaa laiteen toimintoja laajentavia sovelluksia.

Asiakirjojen skannaaminen tietokoneeseen* (Katso "Scanner.")

Verkkoskannaustoiminnolla voit käyttää tätä laitetta perinteisenä skannerina. Voit skannata asiakirjan käyttämällä tätä laitetta ja lukea datan sovelluksessa, jota käytät tietokoneessasi. Voit skannata jopa A3-kokoisia alkuperäisiä 600 x 600 dpi:n tarkkuudella.
52UC-00U