Toimenpiteet ennen kuin aloitat tämän laitteen käytön

Tässä osassa kerrotaan tärkeistä asetusten tallentamisista ja toimenpiteistä, jotka on tehtävä ennen kuin tätä laitetta käytetään lähetystoimintoihin.
TÄRKEÄÄ
Jos käytät laitteen faksitoimintoja tallentamatta tarpeellisia tietoja, laite ei ehkä toimi asianmukaisesti.
Etäfaksitoiminto tarvitaan etäfaksitoiminnon käyttämistä varten.
HUOMAUTUS
Jos asetus on väärä, et saa yhteyttä muihin laitteisiin. Varmista käyttämäsi puhelinlinjan tyyppi ja tee oikea asetus. Voit tallentaa myös lisätyn faksilinjan puhelinlinjan tyypin.

Etäfaksiasetukset

Voit lähettää fakseja käyttämällä etäfaksitoimintoa ja palvelinlaitetta.
Jotta voit käyttää laitetta etäfaksin asiakaslaitteena, sinun on asetettava [Etäfaksilähetyksen asetukset]. (Katso "Etäfaksin lähetysasetukset.")
Vastaanottaaksesi asiakaslaitteen faksin, sinun on määritettävä palvelimen asetukset siten että vastaanotettu faksi välitetään asiakaslaitteelle I-faksina. Lisätietoja välitysasetuksista, katso palvelinlaitteen käyttöoppaat.

Näytön kielen asettaminen

Vaihtaaksesi näytön kieltä, aseta [Vaihda kieli/näppäimistö Kyllä/Ei] asentoon 'Kyllä' ennen kuin syötät merkkejä. (Katso "Kielen/Näppäimistön kytkimen käyttöönotto.")
Jos vaihdat [Vaihda kieli/näppäimistö Kyllä/Ei] asennosta 'Ei' asentoon 'Kyllä' sen jälkeen kun olet syöttänyt merkkejä, merkit eivät ehkä näy oikein. Jos näin käy, syötä merkit uudelleen sen jälkeen kun olet asettanut [Vaihda kieli/näppäimistö Kyllä/Ei] -asetukseksi 'Kyllä', tai syötä merkit [Vaihda kieli/näppäimistö Kyllä/Ei] -asetuksen ollessa 'Ei'.
Jos [Vaihda kieli/näppäimistö Kyllä/Ei] on asennossa 'Kyllä', jotkut merkit eivät näy eikä niitä voi syöttää.

Lähetystietojen tallentaminen

Voit tallentaa lähettäjän tiedot, jotka tulostetaan vastaanottajan puolella kun lähetät asiakirjan faksina.
Tallennetut tiedot tulostetaan kuten alla. Vastaanottajan laitteen tyypistä riippuen nämä tiedot saattavat myös näkyä laitteen näytössä yhteyden aikana.
Päiväys ja kellonaika
Lähetyksen päiväys ja kellonaika tallentuu.
Faksinumero
Palvelinlaitteen faksinumero tallennetaan.
Lähettäjän nimi
Palvelinlaitteen yksikkönimi tallennetaan. Jos tallennat nimen kohtaan [Lähettäjän nimi] tässä laitteessa, lähettäjän nimi tallennetaan.
Vastaanottajan nimi
Jos lähetät alkuperäisen ja valitset vastaanottajan Osoitekirjasta, tallennetun vastaanottajan nimi näkyy lähetyksen tiedoissa. (Katso "Uusien osoitteiden tallentaminen.")
Sivunumero
Jokaisen vastaanotetun asiakirjasivun numero tulostuu.

Lähettäjän nimien tallentaminen

Jos tallennat Lähettäjän nimen, se näkyy vastaanottajan laitteessa tai tulostetaan lähetettyihin asiakirjoihin yksikön nimen sijasta. On hyödyllistä tallentaa osaston nimi ja henkilön nimi. Voit valita tallennetun Lähettäjän nimen kun lähetät faksin. (Katso "Lähettäjänimien tallentaminen/muokkaaminen/poistaminen.")

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Voit asettaa päivämäärän ja kellonajan. (Katso "Päiväys ja kellonaika.")
Päivämäärän ja kellonajan asetuksia käytetään ajan vakioasetuksina toiminnoissa, jotka sitä vaativat.
<Aikavyöhyke>:
Maailman aikavyöhykkeet ilmaistaan niiden erona tunneissa (enint. 12 tuntia) GMT:hen*1 (± 0 tuntia). Aikavyöhyke on vyöhyke, jolla tämä aikaero on sama.
<Kesäaika>:
Monissa maissa kelloja siirretään eteenpäin kesän ajaksi. Tätä ajanjaksoa kutsutaan kesäajaksi.
*1 Greenwichin observatorion aikaa Englannissa kutsutaan GMT:ksi (Greenwichin ajaksi).

HUOMAUTUS
Voit valita kirjautuneen käyttäjän nimen Lähettäjän nimeksi jos käytät SSO-H -kirjautumispalvelua. (Kirjautumisnimi näkyy kohdassa <100> Lähettäjän nimissä.) Lisätietoja SSO-H -kirjautumispalvelusta, katso "SSO-H (Single Sign-On H)."
Jos haluat näyttää/tulostaa Lähettäjän nimen yksikön nimen sijasta, aseta [Lähettäjän nimi] Lisäasetuksissa. (Katso "Lähettäjän nimen valitseminen faksia lähetettäessä.")
Voit myös asettaa automaattisen päivämäärän ja kellonajan asetuksen synkronoinnin verkkopalvelimen kanssa. (Katso "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6.")
52UC-101