Työn peruuttaminen

Työn peruuttaminen skannauksen aikana

1.
Paina [Peruuta] ponnahdusikkunassa, joka avautuu kun laite skannaa.
2.
Paina [Kyllä].
HUOMAUTUS
Voit peruuttaa lähetettävän työn skannauksen aikana painamalla .

Lähetettävien tai lähettämistä odottavien asiakirjojen peruuttaminen

1.
Valitse .
2.
Paina [Työ] → [Työn tila].
3.
Paina pudotusvalikkoa → valitse [Lähetä (Faksi)].
4.
Valitse työ, jonka haluat peruuttaa → paina [Peruuta].
HUOMAUTUS
Et voi valita useita töitä ja peruuttaa niitä kaikkia kerralla. Valitse ja peruuta yksi työ kerrallaan.
5.
Paina [Kyllä].
Tarkista faksityön vastaanottajat → paina [Nykyiset työt] tai [Kaikki työt]. Jos painat [Nykyiset työt], nykyinen lähetystyö peruutetaan.
HUOMAUTUS
Peruutettu työ näkyy Työloki-ikkunassa merkinnällä <NG> (No Good).

HUOMAUTUS
Voit peruuttaa skannattavan työn lähetyksen painamalla .
52UC-103