Muita ongelmia

Lähetykset ovat hitaita.


Lähetetäänkö asiakirjat suurella tarkkuudella?
Suosittelemme vain tekstiä sisältävien asiakirjojen lähettämistä pienellä lukutarkkuudella.

Faksilähetykset ovat hitaita.


Onko [ECM-lähetys] asennossa 'Kyllä'?
Tarkista asetukset kohdassa [ECM-lähetys].
Oliko lähetettävän alkuperäisen tyypin asetuksena [Teksti/Valokuva] kun lähetät asiakirjaa?
Jos alkuperäinen ei sisällä kuvia, valitse [Teksti] kohdasta [Alkuperäisen tyyppi]. (Katso "Alkuperäisen tyypin asettaminen.")

Asiakirjojen lähetys ei onnistu kaukolinjanumeroihin (häiriökoodi #018).


Oletko syöttänyt tauon/taukoja faksinumeroon?
Syötä tauko maakoodin ja faksinumeron jälkeen ja yritä lähettää uudelleen. (Katso "Uuden Faksinumeron syöttäminen.")
Muuta Kaukolinja-asetuksia Lisäasetukset-ikkunassa jos lähetät Osoitekirjaan tallennetulle vastaanottajalle. (Katso "Tallennetun osoitteen tarkistaminen/muokkaaminen/poistaminen.")
52UC-11R