Lähettäminen aliosoitteella

Jos vastaanottava faksilaite on yhteensopiva ITU-T (International Telecommunications Union-Telecommunications Sector) standardin aliosoite- ja salasana-toiminnon kanssa, voit lähettää asiakirjoja paremmilla turvaominaisuuksilla liittämällä faksiliikennöinteihin aliosoitteen ja salasanan.
1.
Paina → [Faksi].
2.
Syötä faksinumero → paina [Aliosoite].
Jos olet asentanut lisää linjoja, paina [Aseta tiedot].
Ohjeet tämän toimenpiteen suorittamiseksi Faksinäytöstä, katso "Faksin perustoimintonäyttö."
TÄRKEÄÄ
Et voi lisätä taukoa numeron alkuun.
HUOMAUTUS
Numeron loppuun syötettävän tauon pituus on aina 10 sekuntia.
Voit käyttää useita linjoja seuraavassa tapauksessa:
Jos [Lähetyslinjojen määrä] on asetettu kahdeksi linjaksi kohdassa [Etäfaksilähetyksen asetukset] käytettäessä Etäfaksitoimintoa (Katso "Etäfaksin lähetysasetukset.")
3.
Paina [Aliosoite] tai [Salasana].
4.
Paina aliosoite ja salasana numeropainikkeilla - ja .
5.
Paina [OK].
52UC-11E