Katsaus tähän toimintoon

Jos painat Päävalikossa [Faksi], avautuu Faksin perustoimintonäyttö. Fakstitoiminnolla voit skannata asiakirjoja ja lähettää ne määritetyille vastaanottajille faksin välityksellä.
Voit lähettää faksin myös [Skannaa ja lähetä] -toiminnolla. Lähettääksesi faksin käyttämällä [Skannaa ja lähetä] -toimintoa aseta [Näytä faksitoiminto] asentoon
'Kyllä' → aseta <Salli faksi skannausja lähetystoiminnassa> asentoon 'Kyllä' ennen lähettämistä. (Katso "Näytä Faksitoiminto.")
Faksin lähettämisen perustoimintojen työnkulku on seuraava:

Faksin perustoimintonäyttö

Allaolevaa näyttöä, joka avautuu kun valitset [Faksi] Päävalikon ikkunassa, on nimeltään Faksin perustoimintonäyttö.
1
Vast.ottajat
Näyttää määritettyjen vastaanottajien lukumäärän.
2
Vastaanottaja
Näyttää numeropainikkeilla syötetyn vastaanottajan.
3
Paina määrittääksesi seuraavat asetukset:
Tallenna pikavalikkoon
Muuta oletusasetuksia
Tallenna lisäasetukset pikapainikkeille
Muuta LDAP-oletushakuehtoja
Tallenna/Muokkaa tietoja jokaiselle käyttäjälle
[Tallenna/Muokkaa tietoja jokaiselle käyttäjälle] avautuu vain jos hallitset käyttäjiä kirjautumispalvelulla, kuten SSO-H. Lisätietoja, katso "Autentikointitavan asetukset Lähetystoiminnoille."
4
[Edelliset asetukset]
Paina kun haet kolme aikaisempaa lähetystyötä, mukaanlukien vastaanottajat, skannausasetukset ja lähetysasetukset.
5
Tarkkuus
Paina valitaksesi tarkkuuden.
6
Skannauskoko
Valitse skannauskoko painamalla tätä.
7
Pikapainikkeet kohtaan [Lisäasetukset]
Paina valitaksesi [Lisäasetukset]-tilan. [Tummuus], [Alkuperäisen tyyppi], [2-puol. alkuperäinen] ja [Erikokoiset alkuperäiset] ovat oletusasetuksia. (Katso "Pikapainikkeiden nimeäminen.")
8
[Lisäasetukset]
Paina asettaaksesi hyödyllisiä faksitoimintoja kuten erikokoisten alkuperäisten lähettäminen yhdessä tai 2-puoliset alkuperäiset.
9
Pikavalintapainikkeen numerosyöttöpainike
Määritä vastaanottaja syöttämällä pikavalintapainikkeen numero.
10
Pikavalintapainikkeet
Paina valitaksesi pikavalintapainikkeisiin tallennettuja vastaanottajia.
11
Tallenna Pikavalintapainike
Paina tallentaaksesi vastaanottajia pikavalintapainikkeisiin.
12
[Osoitekirja]
Paina valitaksesi vastaanottajan Osoitekirjasta.
13
[Tiedot]
Paina tarkistaaksesi tai muuttaaksesi valitun vastaanottajan.
14
[Poista v.o.]
Paina poistaaksesi valitun vastaanottajan.
15
[Etäosoitekirjaan]
Paina määrittääksesi vastaanottajia jotka on tallennettu palvelinlaitteen pikavalintapainikkeisiin verkossa olevasta asiakaslaitteesta.
16
[Tauko]
Paina lisätäksesi tauon maanumeron perään tai faksinumeron perään kun lähetät faksin ulkomaille. Jos painat [Tauko] numeroiden väliin, kirjain <p> tulee näkyviin. Jos painat [Tauko] numeroiden jälkeen, kirjain <P> tulee näkyviin.
17
[Askelpalautin]
Paina poistaaksessi virheellisen numeron kohdistimen edestä.
18
Aliosoite
Paina valinnaisen aliosoitteen ja salasanan määrittämiseksi. Määritä tarvittavat asetukset.
[Aseta tiedot]
Näkyy kun käytettävissä on useita linjoja. Paina asettaaksesi aliosoitteen ja salasanan tai valitaksesi yhteydessä käytettävän puhelinlinjan.
19
[OK]
Paina määrittääksesi vastaanottajan kun olet syöttänyt faksinumeron numeropainikkeilla - . Painettuasi tätä painiketta voit määrittää toisen vastaanottajan.
20
[Peruuta]
Paina palataksesi edelliseen ikkunaan.

HUOMAUTUS
Jos asetat [Näytä faksitoiminto] asentoon 'Ei', [Faksi] ei näy Päävalikossa. (Katso "Näytä Faksitoiminto.")
Voit käyttää useita linjoja seuraavassa tapauksessa:
Jos [Lähetyslinjojen määrä] on asetettu kahdeksi linjaksi käytettäessä Etäfaksitoimintoa (Katso "Etäfaksin lähetysasetukset.")

Osoitekirjan ikkuna

Voit käyttää useita menetelmiä vastaanottajien hakuun Osoitekirjasta vastaanottajien valintaikkunasta. Voit myös hakea käyttämällä näiden menetelmien yhdistelmiä.
1
Määritä Vastaanottajan tyyppi -pudotusvalikko
Paina [Kki], (Faksi) tai (Ryhmä) saadaksesi kummankin ryhmän tallennetut vastaanottajat näyttöön.
2
Osoitelista-pudotusvalikko
Paina Osoitelista-pudotusvalikkoa avataksesi lista Osoitelistoista 1 - 10 ja pikavalintapainikkeet. Osoitelista ryhmittelee Osoitekirjaan tallennetut osoitteet.
3
Muuta osoitekirjaa
Paina [Muuta osoitekirja] vaihtaaksesi näyttöön [Paikallinen], [Etä] tai [LDAP-palvelin] osoitekirjan.
4
[Haku nimellä]
Painamalla [Haku nimellä] avaat vastaanottajan nimihakuikkunan.
5
Hae alkukirjaimella -painike
Paina aakkosnumeerisia painikkeita (esim. [ABC]) saadaksesi näyttöön erilliset kirjain- tai numeropainikkeet. Voit valita joko kirjaimen tai numeron rajoittaaksesi näytössä olevat syöttömahdollisuudet. Paina [Kki] palataksesi koko osoitelistaan.
Voit tarkentaa hakua edelleen syöttämällä useita peräkkäisiä merkkejä, alkaen vastaanottajan nimen ensimmäisestä kirjaimesta. Voit tarkentaa osoitteiden näyttöä syöttämällä useita merkkejä Näppäimistö-ikkunasta.
1
[ABC] - [Sym]
Näytää merkit jotka voit syöttää. Syötettävien kirjainten tai symbolien alue tulee näkyviin.
2
[Näppäimistö]
Näyttää kosketusnäytössä olevan näppäimistön.
3
[Tyhjennä]
Paina poistaaksesi kaiken syöttämäsi tekstin.
4
[Askelpalaut.]
Paina poistaaksesi viimeksi syöttämäsi kirjaimen.
HUOMAUTUS
Paina [Haku nimellä] sulkeaksesi ikkunan osoitekirjan tarkentamista varten ja palataksesi edelliseen näyttöön.
Jos valitset [Kki], näkyvät myös pikavalintapainikkeisiin tallennetut vastaanottajat. Et kuitenkaan voi poistaa pikapainikkeisiin tallennettuja vastaanottajia. Ohjeet pikapainikkeiden poistamisesta, katso "Pikavalintapainikkeiden tallennus/muokkaus/poistaminen."
Voit peruuttaa valitun vastaanottajan valitsemalla ko. vastaanottajan uudelleen.
[Hakunumero] avautuu näyttöön vain jos [Osoitekirjan hakunumeroinnin hallinta] on asennossa 'Kyllä'. (Katso "Osoitekirjan hallitseminen hakunumeroilla..")
52UC-100