Vastaanottajan tietojen tarkistaminen/muokkaaminen/poistaminen

Voit tarkistaa, muokata tai poistaa määrittämäsi vastaanottajan ennen kuin skannaat asiakirjat.
HUOMAUTUS
Voit muuttaa vain uusia vastaanottajia tai vastaanottajia, jotka on saatu LDAP-palvelimelta.

Vastaanottajan tarkistaminen/muuttaminen

1.
Paina → [Skannaa ja lähetä] → määritä vastaanottaja.
2.
Valitse vastaanottaja → paina [Tiedot].
3.
Tarkista tai muuta vastaanottajan tiedot tarvittaessa.
Jos vastaanottaja on määritetty Paikallisesta osoitekirjasta tai Etäosoitekirjasta:
Jos vastaanottaja on määritetty Osoitekirjasta (LDAP-palvelin):
Jos syötit uuden osoitteen:
Jos vastaanottaja on ryhmäosoite:
Jos vastaanottaja on määritetty Paikallisesta osoitekirjasta tai Etäosoitekirjasta:
Tarkista vastaanottajan tiedot → paina [OK].
Jos vastaanottaja on määritetty Osoitekirjasta (LDAP-palvelin):
Tarkista ja/tai muokkaa vastaanottajan tiedot tarvittaessa → paina [OK].
Tiedot muokataan samalla tavalla kuin määritetään uusi vastaanottaja. (Katso "Vastaanottajien määrittäminen käyttämällä Osoitekirjaa (LDAP-palvelin).")
Jos syötit uuden osoitteen:
Tarkista ja/tai muokkaa vastaanottajan tiedot tarvittaessa → paina [OK].
Tiedot muokataan samalla tavalla kuin määritetään uusi vastaanottaja. (Katso "Vastaanottajan määrittäminen syöttämällä sähköpostiosoite,""Vastaanottajien määrittäminen syöttämällä I-faksiosoite," ja "Vastaanottajan määrittäminen syöttämällä Tiedostopalvelin.")
Jos vastaanottaja on ryhmäosoite:
Valitse ryhmäosoite → paina [Tiedot].
Valitse vastaanottaja ryhmästä → paina [Tiedot].
Tarkista vastaanottajan tiedot → paina [OK] → [OK].

Vastaanottajan poistaminen

1.
Paina → [Skannaa ja lähetä] → määritä vastaanottaja.
2.
Valitse poistettava vastaanottaja → paina [Poista v.o.].

HUOMAUTUS
Jos haluat muuttaa vastaanottajaa sen jälkeen kun skannaus on valmis, tee se Tilavalvonta/Peruuta -ikkunassa. (Katso "Töiden lähettäminen uudelleen/Vastaanottajan muuttaminen.")
52UC-12R