Lisätila-osoitteen tallentaminen

Lisätilassa oleva kansio toisessa imageRUNNER ADVANCE -sarjan laitteessa, joka avataan SMB tai WebDAV-palvelimena, voidaan tallentaa vastaanottajaksi Osoitekirjaan.
Lisätietoja Lisätiloista, katso muiden Lisätilalla varustettujen imageRUNNER ADVANCE -sarjan laitteiden käyttöoppaat.
1.
Paina → [Skannaa ja lähetä] → [Osoitekirja].
2.
Paina [Tall./Muokkaa].
3.
Paina [Tall. uusi vast.ottaja].
4.
Paina [Tiedosto].
5.
Paina [Nimi].
6.
Syötä tiedostopalvelimen nimi → paina [OK].
HUOMAUTUS
Ensimmäistä nimeen syöttämääsi merkkiä käytetään osoiteluettelon lajitteluun kun painat sellaisia Osoitekirjan ikkunan painikkeita, kuten [ABC], [DEF] ja [GHI]. Jos painat [Haku nimellä] Osoitekirjan ikkunassa, avauttuu ikkuna Osoitekirjan haun tarkentamista varten.
7.
Paina pudotusvalikkoa → valitse osoitelista Osoitelistoista 1 - 10.
Osoitelistat ovat helppo tapa luokitella vastaanottajat.
8.
Paina <Protokolla:> -pudotusvalikkoa → valitse protokolla.
Valitse [Windows (SMB)] tai [WebDAV].
TÄRKEÄÄ
Tallentaaksesi tiedostoja Lisätilaan toisessa imageRUNNER ADVANCE-sarjan laitteessa, johon on asennettu ColorPASS tai imagePASS, valitse [WebDAV]. (Windows (SMB):tä ei voi käyttää.)
9.
Määritä asetukset.
Tietoja asetuksista, katso vaihe 4 kohdassa "Lisätilaan tallentaminen."
Jos yrität lähettää asiakirjan Lisätilaan, jossa [Vahvista ennen lähetystä.] on asennossa 'Kyllä', avautuu joka kerta ikkuna, jossa kehotetaan syöttämään salasana.
Jos haluat tallentaa Lisätilan ryhmäosoitteeseen, aseta [Vahvista ennen lähetystä.] asentoon 'Ei'. Et voi lähettää ryhmäosoitteeseen, joka sisältää Lisätilan, jossa [Vahvista ennen lähetystä.] on asennossa 'Kyllä'.
HUOMAUTUS
Jos määrität tiedostopalvelimen, jonka asetat asentoon 'Kyllä' kohdassa [Vahvista ennen lähetystä.] välitysvastaanottajaksi, ikkuna salasanan syöttämistä varten ei avaudu. Tallennettua salasanaa käytetään ja välitys suoritetaan.
10.
Paina [OK].
Jos hallitset Osoitekirjan hakunumeroita, suorita toimenpide vaiheessa 11 kohdassa "S-postiosoitteen tallentaminen."
11.
Paina [Sulje] → [OK].

TÄRKEÄÄ
Jos [Vaihda kieli/näppäimistö Kyllä/Ei] on asennossa 'Kyllä', tiedostopalvelinvastaanottajan isäntänimi ja kansion polku eivät ehkä näy oikein, jolloin et voi käyttää niitä. (Katso "Kielen/Näppäimistön kytkimen käyttöönotto.")
52UC-133