I-faksiosoitteen tallentaminen

Voit tallentaa I-faksiosoitteen, tavan ja vastaanottoehdot.
1.
Paina → [Skannaa ja lähetä] → [Osoitekirja].
2.
Paina [Tall./Muokkaa].
3.
Paina [Tall. uusi vast.ottaja].
4.
Paina [I-faksi].
5.
Paina [Nimi].
6.
Syötä vastaanottajan nimi → paina [OK].
Tallennettua nimeä käytetään s-postiosoitteen näyttönimenä.
HUOMAUTUS
Ensimmäistä nimeen syöttämääsi merkkiä käytetään osoiteluettelon lajitteluun kun painat sellaisia Osoitekirjan ikkunan painikkeita, kuten [ABC], [DEF] ja [GHI]. Jos painat [Haku nimellä] Osoitekirjan ikkunassa, avauttuu ikkuna Osoitekirjan haun tarkentamista varten.
7.
Paina pudotusvalikkoa → valitse osoitelista Osoitelistoista 1 - 10.
Osoitelistat ovat helppo tapa luokitella vastaanottajat.
8.
Paina <Tila:> pudotusvalikkoa → valitse haluamasi tapa.
Tietoja asetuksista, katso vaihe 3 kohdassa "Vastaanottajien määrittäminen syöttämällä I-faksiosoite."
9.
Paina [I-faksiosoite].
10.
Syötä I-faksin osoite → paina [OK].
HUOMAUTUS
Jos et lähetä asiakirjoja palvelimen kautta, ja jos vastaanottajan IP-osoitetta ei ole tallennettu DNS-palvelimelle, käytä seuraavaa muotoa kun syötät toimialueen nimen: (käyttäjä)@(vastaanottajan IP-osoite).
11.
Määritä tarvittaessa asetus kohtaan <Läh. palv. kautta> .
Aseta tarvittaessa [Vakiokenttä 1] ja [Vakiokenttä 2].
Vakiokenttä 1 ja Vakiokenttä 2 ovat asetuksia, joita tarvitaan internetin faksipalvelun käyttämiseksi. Lisätietoja saat ottamalla yhteyden palveluntarjoajaasi.
HUOMAUTUS
Kun olet painanut [OK], syöttämäsi vakiokenttä näkyy tähtimerkkeinä (********) I-faksin asetukset -ikkunassa.
Tietoja lähettämisestä palvelimen kautta, katso vaihe 8 kohdassa "Vastaanottajien määrittäminen syöttämällä I-faksiosoite."
12.
Paina [Vast.ottajaehdot].
13.
Valitse vastaanottoehdot → paina [OK].
<Paperikoko>:
Aseta lähetyksen paperikoko. A5 sisältyy vaihtoehtoon [A4/LTR].
<Pakkaustapa>:
MH (Modified Huffman): Tämä menetelmä skannaa ja pakkaa laajat valkoisia ja mustia pisteitä sisältävät alueet.
MR (Modified Read): Tämä menetelmä skannaa ja pakkaa laajat valkoisia ja mustia pisteitä sisältävät alueet. Nopeampi kuin MH.
MMR (Modified Modified Read): Modified Read -sovellutus, alunperin tarkoitettu digitaalisissa laitteissa käytettäväksi. Nopeampi kuin MR.
<Tarkkuus>:
Aseta tarkkuus jolla vastaanottaja kykenee vastaanottamaan.
<Jaa data>:
Valitse [Kyllä] jos vastaanottajan laite pystyy yhdistämään vastaanotetun jaetun datan, tai [Ei] jos se ei pysty.
Jos lähetettävän datan koko ylittää arvon joka on asetettu kohdassa [Lähetettävän datan enimmäiskoko], data jaetaan lähetettäessä.
Jos lähetettävän datan koko ylittää kohdassa [Lähetettävän datan enimmäiskoko] kun [Ei] on valittu, tapahtuu lähetyshäiriö.
Tietoja lähetettävän datan enimmäiskoon asettamisesta, katso "Lähetettävän datan enimmäiskoko."
<Värivastaanotto>:
Määritä tukeeko vastaanottaja värivastaanottoa vai ei.
Jos haluat lähettää värillisenä, paina [Kyllä] → [Seuraava] → aseta paperikoko ja tarkkuus.
Jos vastaanottaja ei tue värivastaanottoa, paina [Ei] → aseta paperikoko, pakkausmenetelmä ja tarkkuus.
TÄRKEÄÄ
Aseta vastaanottoehdot vastaanottajan laitteen ominaisuuksien mukaan. Lähetyshäiriö saattaa ilmaantua, mikäli asetat ehdot, joita vastaanottajan laite ei tue.
14.
Paina [OK].
Jos hallitset Osoitekirjan hakunumeroita, suorita toimenpide vaiheessa 11 kohdassa "S-postiosoitteen tallentaminen."
15.
Paina [Sulje] → [OK].
52UC-12Y