Zapisywanie nowych adresów

Zapisywanie odbiorców w Lokalnej książce adresowej lub pod klawiszem wybierania jednoprzyciskowego oszczędza czas, gdyż nie trzeba wprowadzać adresów odbiorców za każdym razem, kiedy wysyłane jest zadanie.Umożliwia to również wyszukanie odbiorcy w Lokalnej książce adresowej lub pod klawiszem wybierania jednoprzyciskowego w czasie programowania poszczególnych ustawień.

Informacje związane z Lokalną książką adresową

Lokalna książka adresowa przeznaczona jest do zapisywania odbiorców faksu.Książka adresowa podzielona jest na 10 list adresów oraz klawisze wybierania jednoprzyciskowego.Użytkownik ma możliwość zapisania maksymalnie 1800 odbiorców, w tym 1600 na Listach adresowych (1 do 10) i 200 pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego.
Wprowadzenie danych odbiorców do Lokalnej książki adresowej oszczędza czas, gdyż nie trzeba wprowadzać adresów odbiorców za każdym razem, kiedy wysyłane jest zadanie.Dzięki zapisaniu własnych adresów e-mail, użytkownik może korzystać z trybu Powiadomienia o wykonaniu zadania.

UWAGA
Ponieważ każdy wpis adresowy jest traktowany jako pojedynczy wpis, jeżeli numer faksu jest zarejestrowany w adresie grupy, to ten numer oraz adres grupy są traktowane jako dwa osobne wpisy.
Dane Lokalnej książki adresowej mogą być zachowane i importowane z wykorzystaniem Zdalnego interfejsu użytkownika.(Patrz "Loading Settings Information (Import Individually).")
Jeżeli użytkownik chce zarządzać odbiorcami za pomocą trybu Zarządzania kodami dostępu książki adresowej, należy włączyć tryb [Zarządz. Kodami Dostępu do Książek Adres.].(Patrz "Zarządzanie książką adresową z kodami dostępu.")
Jeśli żądane ustawienie odbiorcy nie zostało ustawione po zarejestrowaniu kodu dostępu, ekran określania ustawień odbiorcy pojawi się ponownie.
Można wprowadzić maksymalnie siedem cyfr dla numeru dostępu.Jeżeli wprowadzonych będzie mniej niż siedem cyfr, urządzenie zapisze numer dostępu z poprzedzającymi go zerami.
Przykład:Jeżeli wprowadzono <321>, zapisane zostanie <0000321>.
Nie można zachowywać w pamięci kodu dostępu składającego się tylko z samych zer, np.: <0000000>.Jeżeli użytkownik zarejestruje numer, który rozpoczyna się od zera, taki jak <02> lub <002>, zera zostaną zignorowane, a numer zostanie zarejestrowany jako <0000002>, czyli dokładnie tak samo, jak po wprowadzeniu wyłącznie <2>.
Można zapisać odbiorców na ekranie Logowania dla [Wyślij] na ekranie Monitora statusu/anuluj.(Patrz "Korzystanie z odbiorców zadań wysyłania.")
52XY-10E