Zapisywanie/edycja/usuwanie klawiszy wybierania jednoprzyciskowego

UWAGA
Nowych odbiorców nie można zapisać w grupie, która jest zapisana pod klawiszem wybierania jednoprzyciskowego.Odbiorcy muszą zostać wcześniej zapisani pod klawiszem wybierania jednoprzyciskowego.

Zapisywanie/edycja klawiszy wybierania jednoprzyciskowego

1.
Naciśnij → [Faks] → (zarejestruj klawisz wybierania jednoprzyciskowego).
2.
Wybierz klawisz wybierania jednoprzyciskowego, który chcesz zapisać lub edytować → naciśnij [Zapisz/Edytuj].
Jeżeli użytkownik zna trzycyfrowy numer klawisza wybierania jednoprzyciskowego, to może wcisnąć klawisz → wprowadzić trzycyfrowy numer żądanego klawisza wybierania jednoprzyciskowego - (klawisze numeryczne).
Jeżeli wybrany zostanie klawisz jednoprzyciskowego wybierania, pod którym już jest zapisany odbiorca, należy przejść do punktu 3.
UWAGA
Poniższe ikony są wyświetlane, aby wskazać rodzaj zapisanego odbiorcy dla klawisza wybierania jednoprzyciskowego, pod którym odbiorca jest już zapisany.
(Faks)
(Grupa)
3.
Wybierz rodzaj odbiorcy do zarejestrowania.
Jeżeli wybierzesz [Faks]:
Jeżeli wybierzesz [Grupa]:
Jeżeli wybierzesz [Zapisz z serwera LDAP]:
Jeżeli wybierzesz [Faks]:
Naciśnij na [Faks].
Wprowadź nazwę dla adresu w [Nazwa] zgodnie z punktami 5 i 6 w "Zapisywanie numerów faksu."
Naciśnij na [Nazwa wyb. jedn.].
Wprowadź nazwę → wciśnij [OK].
Wprowadź numer faksu zgodnie z punktami 8 i 9 w "Zapisywanie numerów faksu."
Jeżeli wybierzesz [Grupa]:
Naciśnij na [Grupa].
Wprowadź nazwę odbiorcy grupowego w [Nazwa] zgodnie z punktami 5 i 6 w "Zapisywanie adresów grupowych."
Naciśnij na [Nazwa wyb. jedn.].
Wprowadź nazwę → wciśnij [OK].
Wybierz odbiorcę, który ma zostać zapisany w adresie grupowym, z [Dodaj z wybie. jednoprzy.] → naciśnij [OK].
Można wybrać jedynie odbiorców, którzy już są zapisani pod klawiszami jednoprzyciskowego wybierania jako część adresu grupowego znajdującego się pod klawiszem wybierania jednoprzyciskowego.
Jeżeli użytkownik zna trzycyfrowy numer klawisza wybierania jednoprzyciskowego, to może wcisnąć klawisz → wprowadzić trzycyfrowy numer żądanego klawisza wybierania jednoprzyciskowego - (klawisze numeryczne).
Jeżeli wybierzesz [Zapisz z serwera LDAP]:
Naciśnij na [Zapisz z serwera LDAP].
Określ adres za pomocą serwera LDAP zgodnie z krokami 4 do 9 "Określanie odbiorców za pomocą Książki adresowej (serwer LDAP)."
Wybierz odbiorcę z wyników wyszukiwania → naciśnij na [Dalej].
Nie można równocześnie wybrać wielu odbiorców.
UWAGA
Aby anulować określonego odbiorcę, wybierz odbiorcę, którego chcesz zarejestrować ponownie.
Jeżeli jest to konieczne, należy przeprowadzić edycję zawartości adresu odbiorcy.
Naciśnij na [Nazwa wyb. jedn.].
Wprowadź nazwę → wciśnij [OK].
WAŻNE
Informacje, które można otrzymać za pośrednictwem serwera LDAP składają się jedynie z nazw oraz numerów faksów.
Naciśnij na [OK].
4.
Naciśnij [Zamknij] → [OK].

Usuwanie klawiszy wybierania jednoprzyciskowego

1.
Naciśnij → [Faks] → (zarejestruj klawisz wybierania jednoprzyciskowego).
2.
Wybrać klawisz wybierania jednoprzyciskowego, który ma być usunięty → nacisnąć na [Usuń].
Jeżeli użytkownik zna trzycyfrowy numer żądanego klawisza wybierania jednoprzyciskowego, to może wcisnąć klawisz → wprowadzić trzycyfrowy numer żądanego klawisza wybierania jednoprzyciskowego za pomocą - (klawisze numeryczne).
UWAGA
Poniższe ikony są wyświetlane, aby wskazać rodzaj zapisanego odbiorcy dla klawisza wybierania jednoprzyciskowego, pod którym odbiorca jest już zapisany.
(Faks)
(Grupa)
3.
Naciśnij na [Tak].
4.
Naciśnij na [Zamknij].

WAŻNE
Jeżeli włączysz [Przełączanie Języka/Klawiatury Wł./Wył.] nazwa hosta oraz ścieżka dostępu odbiorcy serwera pliku mogą się pojawić w sposób nieprawidłowy i możesz nie mieć możliwości ich przeszukiwania.(Patrz "Aktywacja przełącznika języka/klawiatury.")
UWAGA
Odbiorcy zapisani pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego są również wyświetlani w Lokalnej książce adresowej.
52XY-10K