Installera systemalternativ/MEAP-program (Leverans)

Om maskinen är ansluten till ett externt nätverk, kan du installera systemalternativ/MEAP-program via en leveransserver.
VIKTIGT!
För att utföra den procedur som beskrivs i det här avsnittet behöver du logga in till maskinen som administratör. (Se "Logging In to the Machine as an Administrator.")
Obs!
Förbered det licensåtkomstnummercertifikat som medföljde paketet.
Instruktioner om hur du ansluter till ett externt nätverk finns i "Network Environment Setup Procedures."
För att kontrollera om maskinen kan kommunicera på rätt sätt med leveransservern, utför ett kommunikationstest innan installation, om det behövs. (Se "Utföra ett kommunikationstext med leveransservern.")

Installera ett systemalternativ/MEAP-program med hjälp av pekskärmen

Du kan installera systemalternativ/MEAP-program i maskinen med hjälp av pekskärmen.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Licens/övrigt] → [Registrera/uppdatera programvara].
3.
Tryck på [License Access Number] → [Install Applications/Options].
4.
Ange det fyrsiffriga licensåtkomstnumret → tryck på [OK].
Upprepa det här steget fyra gånger för att ange totalt 16 siffror för licensåtkomstnumret.
5.
Tryck på [Start].
6.
Välj ett systemalternativ/MEAP-program → tryck på [Install].
[Do Not Start]: Tryck för att inte starta MEAP-programmet när det installeras.
Om skärmen för licensavtal visas, bekräfta informationen → tryck på [Accept].
Systemalternativ blir aktiva efter omstart av maskinen. Starta om maskinen efter installationen.
VIKTIGT!
Om du trycker på [Do Not Start] vid installation av ett MEAP-program, måste du starta MEAP-programmet innan det kan användas. (Se "Starting/Stopping Applications.")
Obs!
Du kan välja flera systemalternativ/MEAP-program men du kan inte välja olika versioner av en produkt samtidigt.

Installera systemalternativ/MEAP-program med fjärrgränssnittet

Du kan installera systemalternativ/MEAP-program i maskinen med hjälp av fjärrgränssnittet.
1.
Från fjärrgränssnittets portalsida klickar du på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Klicka på [Levererad installation].
3.
Ange licensåtkomstnumret → klicka på [Nästa].
Obs!
Om ett felaktigt licensåtkomstnummer, anges vsas en felsida.
4.
Välj ett systemalternativ/MEAP-program → klicka på [Starta installation].
Åtgärder efter installation:
Starta: Startar det installerade MEAP-programmet.
Stopp: Stoppar det installerade MEAP-programmet.
Om skärmen för licensavtal visas, bekräfta informationen → tryck på [Acceptera].
Systemalternativ blir aktiva efter omstart av maskinen. Starta om maskinen efter installationen.
Klicka på [Till levererad installation] för att återgå till leveransinstallationssidan.
VIKTIGT!
Om du trycker på [Stopp] vid installation av ett MEAP-program, måste du starta MEAP-programmet innan det kan användas. (Se "Starting/Stopping Applications.")

Obs!
Det högsta antal MEAP-program som kan installeras är 19.
Den största mängd hårddiskutrymme som kan allokeras för installerade MEAP-program är 1 GB.
Det kan gälla andra systemkrav för installation beroende på MEAP-program. För mer information, se handboken som medföljde respektive MEAP-program.
Beroende på det installerade systemalternativet/MEAP-programmet kan du ladda ned handböcker eller relaterad programvara för systemalternativet/MEAP-programmet från den URL-adress som visas på skärmen efter installation.
52YS-020