Sätta i och ta ur minnesenheten

Du kan använda USB-minnet genom att sätta in det i USB-porten (maskinens framsida).
Om USB Device Port-A och Multimedia Reader/Writer-A har installerats, kan du använda SD-kort, USB-minnen, CF-kort och Microdrive-enheter. Mer information finns i USB Device Port-A och "Multimedia Reader/Writer-A."
VIKTIGT!
Se till att du följer anvisningarna för att ta ur minnesenheten ur maskinen. Om minnesenheten tas bort från maskinen på annat sätt än med den procedur som beskrivs nedan, kan minnesenheten, maskinen och Multimedia Reader/Writer-A skadas.
Motsvarande format för minnesenheten är bara FAT32.
Innan du sätter in minnesenheten kontrollerar du att den är riktad åt rätt håll. Om minnesenheten sätts i på fel sätt, kan det hända att minnesenheten, maskinen och Multimedia Reader/Writer-A skadas.

Sätta i en minnesenhet

Om du vill sätta in USB-minnet i maskinens USB-port (maskinens framsida):
Sätt in USB-minnet i USB-porten (maskinens framsida).
Om du vill sätta i ett SD-kort, USB-minne, CF-kort eller en Microdrive-enhet i Multimedia Reader/Writer-A:
Sätt i SD-kortet och Memory Stick-kortet i SD/MS-facket och CF-kortet och Microdrive-enheten i CF-kortfacket.
*1 SD-/MD-kortplats
*2 CF-kortplats
Ett meddelande som anger att minnesenheten är ansluten och borttagningsknappen visas på pekskärmen.
Obs!
Meddelandet visas kanske inte beroende på maskinens aktuella status eller den inloggningstjänst du använder.

Ta ur minnesenheten

I det här avsnittet beskrivs hur du tar ur minnesenheten från maskinen på ett säkert sätt.
1.
Tryck på .
2.
Välj den minnesenhet du vill ta bort → tryck på [Ta bort].
3.
Tryck på [OK].
Om meddelandet som anger att det är OK att ta bort minnesenheten inte visas, upprepar du steg 2 och 3.
4.
Ta bort minnesenheten från USB-porten (maskinens framsida).
5.
Tryck på [OK].

Obs!
Meddelandet borttagningsnyckeln visas om [Använd MEAP-drivrutin för USB-ingångsenh.] har satts till "Av". (Se "Använda MEAP-drivrutinen för extern USB-lagring.")
52YS-01K