Kontrollera/redigera/ta bort information för en mottagare

Du kan kontrollera, redigera eller ta bort en angiven mottagare innan du scannar dokumenten.
Obs!
Du kan endast ändra mottagare angivna med hjälp av Ny adress och mottagare som hämtats via en LDAP-server.
<ECM S.>, <Sändningshastighet> och <Fjärrsamtal> visas inte när du anger en mottagare från fjärradressboken.

Kontrollera/ändra information för den angivna mottagaren

1.
Tryck på → [Fax] → ange önskade mottagare.
2.
Välj mottagare → tryck på [Detaljer].
3.
Kontrollera eller ändra informationen för mottagaren efter behov.
Om mottagaren har angetts från den lokala adressboken eller fjärradressboken:
Om mottagaren har angetts från adressboken (LDAP-server):
Om du angett en ny mottagare:
Om mottagaren är en gruppadress:
Om mottagaren har angetts från den lokala adressboken eller fjärradressboken:
Kontrollera informationen för mottagaren → tryck på [OK].
Om mottagaren har angetts från adressboken (LDAP-server):
Kontrollera och/eller redigera informationen för mottagaren efter behov → tryck på [OK].
Proceduren att ändra informationen är densamma som när du anger en ny mottagare. (Se "Ange mottagare med adressboken (LDAP-server).")
Om du angett en ny mottagare:
Kontrollera och/eller redigera informationen för mottagaren efter behov → tryck på [OK].
Proceduren att ändra informationen är densamma som när du anger en ny mottagare. (Se "Ange ett nytt faxnummer.")
Om mottagaren är en gruppadress:
Välj gruppadressen → tryck på [Detaljer].
Välj mottagaren från gruppen → tryck på [Detaljer].
Kontrollera informationen för mottagaren → tryck på [OK] → [OK].

Ta bort en mottagare

1.
Tryck på → [Fax] → ange önskade mottagare.
2.
Välj mottagare → tryck på [Radera mott.].

Obs!
Om du vill ändra en mottagare efter att scanningen har slutförts, gör du det på skärmen Statusmonitor/Avbryt. (Se "Skicka om jobb/ändra mottagare.")
52YS-10C