Ange mottagare

Du kan ange en mottagare genom att välja den i adressboken, via en snabbvalsknapp eller ange en ny adress.
Du kan även återkalla mottagare och sändinställningar från [Tidigare inställn.] eller ange mottagare som lagrats i skärmen Jobblogg.

Om mottagaren har lagrats i adressboken:

Om du vill ange mottagare med hjälp av den nya adressen

Ange mottagare med hjälp av användbara funktioner

Kontrollera/ändra/ta bort mottagare


VIKTIGT!
Om du anger och skickar till en adress som inte är lagrad i den lokala adressboken, läggs den inte automatiskt till i adressboken. Den raderas när dokumentet har skickats.
Om en gruppmottagare inkluderar en annan mottagare än fax, kan du inte skicka faxet.
Obs!
Om du vill läsa detaljerad information om en viss mottagare, markera mottagaren → tryck på [Detaljer].
Du kan ändra, redigera och ta bort mottagare på skärmen med grundläggande funktioner för faxning före scanningen. (Se "Kontrollera/redigera/ta bort information för en mottagare.")
Du kan ange maximalt 256 mottagare samtidigt. Om en gruppadresser däremot anges som mottagare, räknas varje mottagare i gruppen som en mottagare.
Om du ofta skickar dokument till samma mottagare, kan du lagra mottagarna i den lokala adressboken i förväg. (Se "Lagra nya adresser.")
52YS-104