Registrera/ta bort/skriva ut leveransmottagare

Du kan registrera, kontrollera och ta bort mottagare av enhetsinformation.

Registrera leveransmottagare

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Enhetshantering] → [Enhetsinfo distribueringsinställningar].
3.
Tryck på [Registrera mottagare] för <Sändinställningar> → registrera en mottagare.
Så här registrerar du en mottagare manuellt:
Så här söker du efter mottagare automatiskt:
Så här registrerar du en mottagare manuellt:
Tryck på [Reg.].
Skriv mottagarens IP-adress eller FQDN (dvs example.organization.company.com) → tryck på [OK].
Obs!
För anvisningar om hur du anger tecken, se "Skriva tecken i pekskärmen."
Om något av följande gäller för den mottagande maskinen, visas meddelandet <Kunde inte hämta enhetsinformation. Vill du registrera den som en mottagare?>. Om du trycker på [Ja], visas <Distribuerbara inställningar> på skärmen Detaljer tom.
Huvudströmmen är avstängd
Den mottagande maskinen är inte ansluten till nätverket
En standardnyckel har inte angetts i [TLS-TLS-inställningar] i [Preferenser] (Inställningar/Registrering)
[Begränsa mottagn. för varje funktion] är inställt på 'På' för varje funktion
[Använd HTTP] är satt till Av i [Preferenser] (Inställningar/Registrering)
Så här söker du efter mottagare automatiskt:
Tryck på [Auto sök/registrera].
Tryck på [Starta auto. sökning].
För att visa sökresultaten som värdnamn, trycker du på [Visa värdnamn].
Tryck på [-] eller [+] för att ange sökdjupet (antalet routrar som ska genomsökas).
Obs!
Eftersom sökningen sker med SLP (Service Location Protocol), identifieras inte maskiner bakom routrar som ställts in för att begränsa åtkomst med SLP-protokollet.
Om något av följande gäller för den mottagande maskinen, kan du inte utföra sökningen.
Huvudströmmen är avstängd
Den mottagande maskinen är inte ansluten till nätverket
En standardnyckel har inte angetts i [TLS-TLS-inställningar] i [Preferenser] (Inställningar/Registrering)
[Begränsa mottagn. för varje funktion] är inställt på 'På' för varje funktion
[Använd HTTP] är satt till Av i [Preferenser] (Inställningar/Registrering)
Välj mottagare → tryck på [OK].
Tryck på [Välj alla] om du vill välja alla mottagare. Om en mottagare har valts ändras tangenten till [Rensa val].
Obs!
Du kan avbryta ett val genom att välja mottagaren igen.
För att avmarkera alla mottagare, trycker du på [Rensa val]. (Om du trycker på [Rensa val] ändras tangenten till [Välj alla].)
4.
Tryck på [OK] → [OK].

Bekräfta inställningar av leveransmottagare

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Enhetshantering] → [Enhetsinfo distribueringsinställningar].
3.
Tryck på [Registrera mottagare] för <Sändinställningar> → välj mottagare att bekräfta → tryck på [Detaljer].
Bekräfta detaljerna.
4.
Tryck på [OK] → [OK] → [OK].
OM du har ändrat inställningar för mottagarmaskin i Begränsa mottagning för varje funktion, trycker du på [Hämta information] för att uppdatera mottagarmaskinens information.
Obs!
Om något av följande gäller för mottagaren vars inställningar du vill kontrollera, lämnas <Distribuerbara inställningar> i skärmen Detaljer tom.
Huvudströmmen är avstängd
Den mottagande maskinen är inte ansluten till nätverket
En standardnyckel har inte angetts i [TLS-TLS-inställningar] i [Preferenser] (Inställningar/Registrering)
[Begränsa mottagn. för varje funktion] är inställt på 'På' för varje funktion
[Använd HTTP] är satt till Av i [Preferenser] (Inställningar/Registrering)

Ta bort en leveransmottagare

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Enhetshantering] → [Enhetsinfo distribueringsinställningar].
3.
Tryck på [Registrera mottagare] för <Sändinställningar> → välj mottagare att ta bort → tryck på [Radera].
Tryck på [Välj alla] om du vill välja alla mottagare. Om en mottagare har valts ändras tangenten till [Rensa val].
Obs!
Du kan avbryta ett val genom att välja mottagaren igen.
För att avmarkera alla mottagare, trycker du på [Rensa val]. (Om du trycker på [Rensa val] ändras tangenten till [Välj alla].)
4.
Tryck på [Ja] → [OK] → [OK].

Skriva ut leveransmottagare

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Enhetshantering] → [Enhetsinfo distribueringsinställningar].
3.
Tryck på [Registrera mottagare] för <Sändinställningar> → [Skriv ut lista].
Obs!
Listor kan endast skrivas ut om papper med formaten A3, A4 eller A4R (normalt, återvunnet, tunt eller färg) har fyllts på i en papperslåda som är inställd på 'På' i [Övriga] i [På/av för automatiskt papperslådval] in [Funktionsinställningar] (Inställningar/Registrering). Men om [Beakta papperstyp] för [Kopiera] har satts till På i [På/av för automatiskt papperslådval] kan du inte skriva ut från en papperslåda med färgpapper angivet. (Se "Aktivera automatiskt val av papperslåda.")
4.
Tryck på [Ja] → [OK] → [OK].

Obs!
Du kan registrera högst 100 mottagare.
För mer information om listan över mottagare av enhetsinformation, se "LISTA ÖVER MOTTAGARE AV ENHETSINFORMATION."
52YS-257