Begränsa funktioner

Om det ofta inträffar fel när du använder arbetssätt för efterbehandling, exempelvis Förskjut + sortera eller Häfta, kan du ange Begränsade funktioner till "På" för att tillfälligt begränsa användningen av arbetssätten.
När skärmen Servicemeddelanden visas för felfunktionen i efterbehandlingen och du tillfälligt anger Begränsade funktioner till På för att rensa skärmen, kan du avaktivera Begränsade funktioner genom att ange läget till Av i skärmen Inställningar/Registrering. När Begränsade funktioner avaktiveras kan det hända att skärmen Servicemeddelanden visas igen, om orsaken till felfunktionen inte har åtgärdats. (Se "Service Call Message.")
För information om vilka tillvalsprodukter som krävs för att använda den här funktionen, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion."
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Enhetshantering] → [Läge Begränsade funktioner].
3.
Ange läget Begränsade funktioner.
Om Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO har monterats:
Om Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC har monterats:
Om Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO har monterats:
Välj den funktion som du vill begränsa.
Välj [På] → tryck på [OK].
Tryck på [Av] om du inte vill använda läget för begränsade funktioner.
Om Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC har monterats:
Välj [På] → tryck på [OK].
Tryck på [Av] om du inte vill använda läget för begränsade funktioner.
Obs!
Det här läget aktiveras först efter att du startat om maskinen. För anvisningar om hur man startar om maskinen (stänger av och sedan slår på huvudströmbrytaren), se "Knapp för huvudström och energisparläge."
Om DFD ADAPTER-A har monterats på maskinen kan du inte välja [Efterbehandlarfack A/B], [Sadelhäftningsenhet i efterbehandlare], [Falsningsenhet] och [Hålslag i efterbehandlare].
52YS-25F