Använda USB-porten

Du kan ange inställningar för USB-porten.

Använda maskinen som en USB-enhet

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Externt gränssnitt] → [USB-inställningar].
3.
Tryck på [Använd som USB-enhet] → [På] → [OK].
Tryck på [Av] om du inte vill använda USB-enheten.

Använda MEAP-drivrutinen för USB-anslutning av indataenheter

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Externt gränssnitt] → [USB-inställningar].
3.
Tryck på [Använd MEAP-drivrutin för USB-ingångsenh.] → [På] → [OK].
Tryck på [Av] om du inte vill använda MEAP-drivrutinen för USB-ingångsenhet.
VIKTIGT!
Beroende på typ av MEAP-program som använder enheten såsom ett tangentbord eller en kortläsare, kan du behöva ställa in den här inställningen på 'På'. Kontrollera om du behöver ställa in den här inställningen på 'På' genom att se efter i handboken för det MEAP-program som du använder eller kontakta närmaste auktoriserade Canon-återförsäljare.

Använda MEAP-drivrutinen för extern USB-lagring

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Externt gränssnitt] → [USB-inställningar].
3.
Tryck på [Använd MEAP-drivrutin för USB-lagringsenh.] → [På] → [OK].
Tryck på [Av] om du inte vill använda MEAP-drivrutinen för extern USB-lagringsenhet.
VIKTIGT!
Beroende på typ av MEAP-program som använder den externa USB-minnesenheten, kan du behöva ställa in den här inställningen på 'På'. Kontrollera om du behöver ställa in den här inställningen på 'På' genom att se efter i handboken för det MEAP-program som du använder eller kontakta närmaste auktoriserade Canon-återförsäljare.

Obs!
Det här läget aktiveras endast efter att du startat om maskinen. För anvisningar om hur man startar om maskinen (stänger av och sedan slår på huvudströmbrytaren), se "Knapp för huvudström och energisparläge."
52YS-254