Ställa in kontrollpanelens visning

Du kan ange visningsinställningar för kontrollpanelen.

Begränsa åtkomst till skärmen Statusmonitor/Avbryt

Om du använder en inloggningstjänst kan du begränsa åtkomsten till displaybilden Statusmonitor/avbryt.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Enhetshantering] → [Visa jobbstatus före verifiering].
3.
Tryck på [OK] → [På].
Om [Visa jobbstatus före verifiering] är inställt på 'Av':
: : Visas -: Visas inte
Hantering av avdelnings-ID eller inloggningstjänst, till exempel SSO-H
Skärmen Statusmonitor/Avbryt
[Jobb], [Papper]
[Toner/annat]
Före inloggning
-
Efter inloggning
VIKTIGT!
Åtkomsten till displaybilden Statusmonitor/Avbryt begränsas bara om en inloggningstjänst har aktiverats, även om du anger Visa status före verifiering till "Av".

Visa jobbloggar i skärmen Statusmonitor/Avbryt

Du kan ange om det ska vara möjligt att visa jobbloggar från skärmen Statusmonitor/Avbryt. Visningsinformation för skärmen Statusmonitor/Avbryt finns i "Statusmonitor/Avbryt."
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Hanteringsinställningar] → [Enhetshantering] → [Visa jobblogg].
3.
Tryck på [OK] → [På].
Om du inte vill visa jobbloggar, tryck på [Av] → ange alternativ för <Hämta jobblogg med hanteringsprogramvara> → tryck på [OK].
Tryck på [Tillåt] för att tillåta insamling av jobbloggar med hjälp av hanteringsprogramvara.

Begränsa ändringar av inställningar för automatisk återställning

Om du ställer in det här läget på 'På', kan allmänna användare inte använda följande funktioner:
[Autoåterställning av tid] för [Preferenser] (Inställningar/Registrering) (Se "Autoåterställning av tid.")
[Funktion efter autoåterställning] för [Preferenser] (Inställningar/Registrering) (Se "Standardskärm efter Automatisk återställning.")
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Inställningar för timer/energispar] → [Begränsa autoåterställning av tid].
3.
Tryck på [OK] → [På].
Om du inte vill begränsa ändringar i inställningar av Automatisk återställning, trycker du på [Av].
52YS-24X