Begränsa åtkomst med autentisering

Autentiseringen på den här maskinen begär användarinformation (användarnamn och lösenord) vid användning av maskinen, och verifierar den informationen. Det är bara en behörig användare som autentiseras som kan använda maskinen. Du kan förhindra åtkomst av obehöriga användare genom att hantera maskinens användare. För att använda autentiseringsläget måste du först registrera informationen för administratörer och allmänna användare.
Administratören kan begränsa olika funktioner som Kopia, Skriv ut och Skicka som varje användare kan använda och begränsa det maximala antalet kopior/utskrifter som varje användare kan skapa. Om det behövs kan administratören begränsa inställningar på "Inställningar/Registrering".
Autentiseringsinformation (Administratör/Allmän användare/Obehörig användare)
Administratören hanterar användarna genom att begränsa åtkomst för allmänna användare och ange begränsningar för åtgärder med autentiseringsläget. Allmänna användarbehörigheter kan anges på användarbas. Genom att förhindra åtkomst av obehöriga användare kan administratörer minska riskerna för obehörig användning av maskinen och informationsläckage.
Du kan använda följande autentiseringsfunktioner:
Hantering av avdelnings-ID (standardautentisering)
Du kan hantera användarna efter avdelning eller projekt genom att registrera avdelnings-ID och -PIN. Med hanteringen av avdelnings-ID kan du begränsa olika funktioner om Kopia, Skriv ut och Skicka som varje avdelning kan använda, och sidbegränsningar för de olika funktionerna för varje avdelning. (Se "Hantering av avdelnings-ID.")
SSO-H (Single Sign-On H)
Med SSO-H kan du utföra användarautentisering genom att registrera användarnamn och lösenord.
Det finns två typer av autentisering: Server Authentication, där verifiering utförs med hjälp av en extern server ansluten till maskinen och Local Device Authentication, där verifiering utförs endast med hjälp av maskinen. Du kan använda båda autentiseringsmetoderna samtidigt. (Se "SSO-H (Single Sign-On H).")
Du kan även begränsa användningen av vissa enhetsfunktioner för varje användare med hjälp av ÅTKOMSTHANTERINGSSYSTEMET. (För information om vilka tillvalsprodukter som krävs för att använda åtkomsthantering, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion.") Du kan till exempel begränsa funktioner för kopiering och utskrift, såsom färg och dubbelsidig utskrift eller använda olika inställningar i Inställningar/registrering.
Hantera användarinställningsinformation (hanteringstjänst för användarinställningsinformation)
Med det här arbetssättet kan du länka information som användarnamn och lösenord för varje funktion per användare med SSO-H-användarinformation.
Du kan ta bort användarinställningsinformationen som varje användare använder från sidan Hanteringstjänst för användarinställningsinformation. (Se "Hantera användarinställningsinformation (hanteringstjänst för användarinställningsinformation).")
Inställningar för verifieringsmetod Settings för sändningsåtgärder
Du kan ange vilken typ av verifiering du vill använda för åtkomst av personliga mappar eller externa servrar och vilket användarnamn och lösenord du vill använda som verifieringsinformation. (Se "Inställningar för verifieringsmetod Settings för sändningsåtgärder.")
Integrerad verifiering
Med den här funktionen kan du använda den inloggningsinformation som krävs för att logga in till maskinen för annan verifiering. Om inloggningstjänsten har stöd för integrerad verifiering, kan användare som är inloggade till maskinen handha funktioner såsom att skicka till personliga mappar och få åtkomst till LDAP-servern eller filservern, utan att logga in med namn och lösenord.
Information om huruvida den inloggningstjänst som du använder har stöd för integrerad autentisering kan du få från närmaste auktoriserade Canon-återförsäljare.
Du kan stänga av den här funktionen om det behövs. (Se "Inställning för att avaktivera integrerad verifiering.")
52YS-22Y