Hantering av avdelnings-ID

Genom att registrera ett avdelnings-ID och en PIN-kod för varje avdelning (upp till sju siffror), kan du göra maskinen tillgänglig bara för de personer som anger rätt avdelnings-ID och PIN-kod. Detta kallas Hantering av avdelnings-ID. Du kan registrera avdelnings-ID:n och PIN-koder för högst 1 000 avdelningar. Använd Hantering av avdelnings-ID när du behöver hålla reda på antalet kopieringar/scanningar/utskrifter på varje avdelning.
I det här avsnittet beskrivs följande inställningar:
Ange Hantering av avdelnings-ID
Registrera avdelnings-ID och PIN-kod
Ange sidgränser för kopiering, scanning och utskrift
Ställa in funktioner för att använda hantering av avdelnings-ID för (Funktionen Kopiera begränsas automatiskt när Hantering av avdelnings-ID anges)
Kontrollera totalt antal sidor för kopiering, scanning och utskrift

VIKTIGT!
Om du använder SSO-H och sätter [Hantering av avdelnings-ID] till "På", kanske du inte kan logga in. Ändra i så fall inloggningstjänst till Standardautentisering → sätt [Hantering av avdelnings-ID] till "Av". För anvisningar om hur du ställer in en inloggningstjänst, se "Setting Application Authentication Information."
Om Copy Card Reader-F har monterats och standardautentisering har angetts som inloggningstjänst, aktiveras Hantering av avdelnings-ID automatiskt. (Se "Copy Card Reader-F.")
Om SSO-H har angetts som inloggningstjänst utförs Hantering av avdelnings-ID på det avdelnings-ID med samma användarnamn och lösenord som MEAP-verifieringen.
Användarinformationen som har registrerats för funktionen för verifiering av lokal enhet i SSO-H måste stämma överens med registrerat avdelnings-ID och PIN-kod i Hantering av avdelnings-ID. Om registrerat avdelnings-ID och PIN-kod ändras till följd av att informationen uppdateras eller ändras i läget Inställningar för leverans av enhetsinformation, måste du komma ihåg att ändra/uppdatera användarinformationen som har registrerats för funktionen för verifiering av lokal enhet i SSO-H. För anvisningar om hur du registrerar användarinformation för SSO-H, se "Setting the User Information for SSO-H.".
Om du använder SSO-H som inloggningstjänst, är begränsning av funktionen inte tillgängligt.
Obs!
Avdelnings-ID och PIN-kod kan bestå av högst sju siffror.
Om hantering av avdelnings-ID har aktiverats via Copy Card Reader-F, används de avdelnings-ID som har tilldelats till korten. Därför kan du inte registrera avdelnings-ID.
52YS-232